Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Phù Ninh

Viện KSND huyện Phù Ninh phát động phong trào ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19.

08:34 - Thứ Ba, 31/03/2020

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, về việc phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19.

Với tinh thần cả nước chung tay phòng chống dịch Covid - 19, sáng ngày 30/03/2020, toàn thể Lãnh đạo, cán bộ công chức của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh đã tham gia ủng hộ 2.200.000 đồng để phòng chống dịch Covid - 19. Ngoài ra, đơn vị đã trích từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên của đơn vị ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch Covid - 19 với số tiền 3.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền ủng hộ là 5.200.000 đồng.

Đây là hành động thiết thực góp phần lan tỏa phong trào toàn dân phòng chống dịch Covid - 19 do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Bênh cạnh đó, Lãnh đạo VKSND huyện Phù Ninh đã triển khai, quán triệt cho cán bộ, công chức trong đơn vị  thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Viện trưởng VKSND tối cao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ về công tác phòng, chống dịch Covid-19; 100% công chức, người lao động đã sử dụng khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại cơ quan, khi đến cơ quan hoặc trước khi về đều rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, bố trí 01 phòng riêng để thực hiện việc giao hồ sơ, trao đổi công việc với cơ quan có người liên quan,

   

 
 

                                                           Đỗ Trần Nam - Viện KSND huyện Phù Ninh