Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Phù Ninh

Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã trên địa bàn huyện Phù Ninh

12:10 - Thứ Sáu, 06/03/2020

          Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh; căn cứ Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ huyện với Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh. Từ ngày 25/02/2020 đến ngày 28/02/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại các xã Phú Lộc, Trạm Thản, Tiên Phú và thị thị trấn Phong Châu.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Triệu Khắc Cường - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn; đại diện Ủy ban MTTQ huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Anh Tấn - Phó chủ tịch ủy ban MTTQ huyện tham gia giám sát.

 
 
Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND xã Tiên Phú

      Trong quá trình kiểm sát đoàn đã ghi nhận những ưu điểm tại UBND xã đã làm được trong công tác thi hành án hình sự đó là Công an xã đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND trong công tác tổ chức thi hành án, theo đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự: Thực hiện việc phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, chấp hành xong cải tạo không giam giữ đầy đủ; Định kỳ UBND xã và người trực tiếp giám sát, giáo dục có nhận xét việc thực hiện nghĩa vụ của người phải chấp hành án; Tổ chức giám sát người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng…

 
 
Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND thị trấn Phong Châu

      Đoàn kiểm sát cũng đã ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của UBND cấp xã trong thực hiện việc giám sát, giáo dục người phải chấp hành án tại cộng đồng nói chung; những khó khăn vướng mắc trong công tác thực hiện công việc lao động phục vụ cộng đồng nói riêng. Tại 04 xã Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh tiến hành kiểm sát trực tiếp, các xã đều phản ánh công tác triển khai thực hiện tổ chức giám sát người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng ở xã còn nhiều lúng túng do hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác này. Mỗi xã có một cách làm, nhận xét, đánh giá khác nhau trong công tác giám sát người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian chấp hành án. UBND xã cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc bố trí công việc lao động phục vụ cộng đồng cho các bị án; do đặc thù ở làng xã quan hệ anh em, họ hàng gần gũi nên nhiều bị án phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng tại địa phương có tâm lý e ngại, né tránh, gây khó khăn trong công tác vận động tái hòa nhập cộng đồng…

 
 
Đ/C Phó viện trưởng VKSND huyện Phù Ninh kết luận cuộc kiểm sát

      Kết thúc cuộc kiểm sát, đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả mà UBND các xã đã đạt được. Đối với những vi phạm, tồn tại Viện kiểm sát ban hành kiến nghị yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã khắc phục để tổ chức thực hiện tốt hơn./.

                                                                                      Vương Đàm Chuyên - VKS Phù Ninh