Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Phù Ninh

VKSND huyện Phù Ninh kiểm sát việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại hai xã trên địa bàn

09:47 - Thứ Ba, 12/06/2018

         Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc xử lý, kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; hoạt động thi hành án hình sự, thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. Ngày 29/5/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh đã tiến hành trực tiếp khảo sát việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại 02 đơn vị là UBND - Công an xã An Đạo và UBND - Công an xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Việc thực hiện Khoản 1 Điều 14 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Thời điểm từ ngày 01/12/2017 đến ngày 28/5/2018). Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Triệu Khắc Cường – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh; Trưởng đoàn đã kết luận đánh giá những ưu điểm, tồn tại của đơn vị được khảo sát.
 
         Nhìn chung, công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm ngày càng được lãnh đạo UBND và Công an xã quan tâm, chú trọng, vì vậy chất lượng công tác này ngày càng được nâng cao. Công an xã đã lập sổ quản lý, theo dõi việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm theo mẫu thống nhất. Các tin báo, tố giác về tội phạm đều được tiếp nhận kịp thời, đầy đủ, hầu hết các tin báo, tố giác về tội phạm trong kỳ khảo sát Công an xã đã báo cáo và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và đã được xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Tuy nhiên, các đơn vị được khảo sát vẫn còn tồn tại như việc triển khai các quy định của pháp luật về trách nhiệm của Công an xã trong việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm chưa được kịp thời; việc thông báo bằng văn bản về kết quả tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư liên tịch số 01/2017 chưa được triển khai thực hiện (Nội dung này ngày 11/4/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh đã có Công văn số 104/CV-VKS gửi Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Ninh đề nghị quán triệt thực hiện).
 
 
KSV trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm tại xã An Đạo, huyện Phù Ninh
 
         Đồng thời, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh cũng đề nghị cấp ủy địa phương tăng cường sự lãnh đạo đối với việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm; đề nghị Chủ tịch UBND xã kịp thời triển khai các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nói chung và về trách nhiệm của Công an xã trong việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm nói riêng; Công an xã cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu các quy định của pháp luật trong công tác chuyên môn để việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm được thực hiện đúng quy định của pháp luật và ngày càng nâng cao chất lượng.
  
                                                                                                        Lê Khánh Trang - KSV VKS Phù Ninh