Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Lâm Thao

Viện KSND huyện Lâm Thao tăng cường Kiến nghị phòng ngừa

03:30 - Thứ Ba, 14/06/2022

Kiến nghị phòng ngừa là quyền năng pháp lý được Nhà nước giao cho Viện kiểm sát nhân dân. Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, điều tra trong 06 tháng đầu năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao đã phát hiện, tổng hợp những thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước, từ đó làm cơ sở để ban hành 03 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật. Cụ thể như sau:

1. Ngày 28/2/2022, Viện KSND huyện Lâm Thao đã ban hành Kiến nghị phòng ngừa số 38/KN-VKSLT đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Thao về việc tăng cường công tác quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn huyện Lâm Thao. Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính Phủ, dịch vụ Karaoke không được phép hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện còn có tình trạng một số hộ kinh doanh dịch vụ Karaoke vẫn mở cửa, cung cấp dịch vụ karaoke cho khách hàng vào khung giờ nói trên, gây mất trật tự trị an trên địa bàn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Trong những năm qua, các Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện cơ bản đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước nói chung và quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện nói riêng, phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp, góp phần tích cực trong việc bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác. Tuy nhiên, từ thực tế vụ việc xảy ra, trước tình hình xã hội trên địa bàn và yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đòi hỏi các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn, đặc biệt là loại hình dịch vụ karaoke.

2. Qua công tác kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm, tuy vụ việc đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, nhưng qua đánh giá tài liệu đã thu thập được, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao thấy rằng công tác quản lý, kiểm tra hệ thống cáp treo viễn thông trên địa bàn còn nhiều sơ hở. Do đó, ngày 18 tháng 5 năm 2022, Viện KSND huyện Lâm Thao đã ban hành Kiến nghị số 89/KN-VKSLT đối với Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Thao về việc chỉ đạo các phòng ban đánh giá, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cột điện có cáp treo; chỉ đạo đơn vị tham mưu tiến hành rà soát, đánh giá độ cao an toàn, thực hiện cắm biển báo giao thông hạn chế độ cao nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Và ban hành Kiến nghị số 90/KN-VKSLT cùng ngày 18/5/2022 đối với Điện lực Phú Thọ về việc tăng cường trách nhiệm của Điện lực Phú Thọ và Điện lực các huyện trong quản lý hệ thống cột điện cho thuê mắc cáp treo viễn thông; thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng công trình điện; rà soát bổ sung điều khoản trong Hợp đồng dịch vụ với các đơn vị liên quan về trách nhiệm kiểm tra định kỳ.

Các bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm nêu trên đều nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cơ quan, tổ chức hữu quan. Ngay sau khi nhận được các bản kiến nghị, UBND huyện Lâm Thao, UBND các xã trên địa bàn huyện và Điện lực Phú Thọ đã tiếp thu, chấn chỉnh và thực hiện tốt các nội dung kiến nghị. Như vậy, thông qua việc tăng cường kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật đã không chỉ góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác mà còn khẳng định vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung.

                                            

                                                  Lê Thu Hương - VKSND huyện Lâm Thao