Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Lâm Thao

Cụm thi đua số 2 - VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị bình xét thi đua - khen thưởng năm 2020

10:12 - Thứ Năm, 26/11/2020

          Ngày 23 tháng 11 năm 2020, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao, Cụm 2 Cụm thi đua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị đánh giá, bình xét và suy tôn đề nghị khen thưởng tập thể trong Cụm và dự kiến cụm trưởng, cụm phó Cụm thi đua số 2 năm 2021.

 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua số 2

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạovà các đồng chí làm công tác thi đua khen thưởng của Viện kiểm sát nhân dân các huyện Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Thủy.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua lần lượt báo cáotóm tắt thành tích trong năm 2020, đối chiếu với các chỉ tiêu nghiệp vụ công tác của Ngành, công tác xây dựng Ngành, công tác thi đua khen thưởng; từ đó Cụm thi đua số 2 đã biểu quyết lựa chọn 01 đơn vị để suy tôn, đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công nhận đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc là Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao.Hai đơn vị là Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông và Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy được bình xét đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công nhận đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

Với nội dung lựa chọn cụm trưởng, cụm phó Cụm thi đua số 2 năm 2021, Cụm thi đua số 2biểu quyết lựa chọn Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy là cụm trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông là cụm phó Cụm thi đua số 2 năm 2021.

 
  

 

Tập thể Lãnh đạo vàcông chức làm công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua số 2

Hội nghị diễn ra trong không khí trang nghiêm, Cụm thi đua số 2 đã thực hiện việc bình xét thi đua khen thưởng một cách nghiêm túc, công bằng, dân chủ. Trong năm đầu tiên thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo Cụm, khối thi đua thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các đơn vị đã thể hiện được sự cố gắng phấn đấu để hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu nghiệp vụ. Từ đó, tạo động lực để các đơn vị thực hiện tốt hơn nữa trong những năm sắp tới.

                                                Nguyễn Phương Thúy / Chuyên viên VKSND huyện Lâm Thao.