Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Lâm Thao

VKSND huyện Lâm Thao tiến hành KS trực tiếp công tác THAHS và tiếp nhận, xử lý tin báo các xã trên địa bàn huyện

10:33 - Thứ Hai, 02/03/2020

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, ngày 24, 25 tháng 02 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự và tiến hành nắm tình hình công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại 4 xã : Vĩnh Lại, Bản Nguyên,  Cao Xá,  Tiên Kiên trên địa bàn huyện (thời điểm từ ngày 01/12/2018 đến ngày 18/02/2020).

Cùng một phương pháp tiến hành kiểm sát, sau khi nghe đồng chí trưởng đoàn kiểm sát công bố các Quyết định và Kế hoạch kiểm sát, nắm tình hình kết quả công tác tại các xã, đại diện Ủy ban nhân dân các xã báo cáo tình hình chấp hành pháp luật tại các khâu công tác.

Đối với công tác thi hành án hình sự: Trên cơ sở báo cáo, đối chiếu với số liệu của đơn vị, đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra việc vào sổ sách, lập hồ sơ đối với từng bị án, tình hình chấp hành án và việc tuân theo các quy định của Luật thi hành án hình sự, qua đó thấy được quá trình chấp hành án, chấp hành pháp luật tại địa phương của các bị án. Nhìn chung cả 4 xã đều thực hiện nghiêm túc, tương đối đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, một số xã vẫn còn những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như: xã Bản Nguyên vẫn còn một số hồ sơ chưa đầy đủ các bản tự nhận xét của người phải chấp hành án; xã Cao Xá chưa lưu trữ hồ sơ tha tù trước thời hạn, chưa thực hiện đúng một số quy định mới trong luật thi hành án hình sự năm 2019.

Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND xã Kiên kiên – Lâm Thao

Đối với công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm : nhìn chung các xã đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, sổ sách theo dõi được lập và vào đầy đủ các cột mục, đúng theo mẫu quy định, các tin báo tố giác đều được chuyển tới Công an huyện Lâm Thao giải quyết theo thẩm quyền, tuy nhiên vẫn còn tồn tại chung ở cả 4 xã được kiểm sát đó là : Ban công an xã chưa thực hiện việc thông báo kết quả việc tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm đến Viện kiểm sát theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017

 

Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND xã Cao Xá – Lâm Thao

Kết thúc buổi làm việc, đoàn kiểm sát đã lập biên bản kiểm tra, tổng hợp những ưu điểm, tồn tại. Biên bản kiểm tra đã được đại diện Ủy ban nhân dân các xã nhất trí, ký tên, tổ chức thực hiện khắc phục những tồn tại, cần thực hiện ngay những quy định trong luật thi hành án hình sự năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

 

                                                                            Đức Anh – VKSND huyện Lâm Thao