Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Hạ Hòa

Viện KSND huyện Hạ Hòa công bố kết luận kiểm sát trực tiếp Chi cục thi hành án dân sự huyện Hạ Hòa

04:03 - Thứ Tư, 09/08/2023

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 và Quyết định trực tiếp kiểm sát số 143/QĐ-VKS ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Viện trưởng Viện KSND huyện Hạ Hòa, từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục THADS huyện Hạ Hòa, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/8/2022 đến ngày 30/6/2023. Kết thúc đợt trưc tiếp kiểm sát, ngày 07/8/2023, Viện KSND huyện Hạ Hòa đã công bố kết luận kiểm sát trực tiếp Chi cục THADS huyện Hạ Hòa.

 

Đ/c Đinh Phương Mai – Phó viện trưởng VKSND huyện Hạ Hoà - Trưởng đoàn trực tiếp kiểm sát công bố Kết luận

Theo Kết luận kiểm sát trực tiếp, VKSND huyện Hạ Hòa ghi nhận những kết quả Chi cục THADS huyện Hạ Hòa đã đạt được như: đơn vị đã mở đầy đủ các loại sổ sách; việc thụ lý, ra Quyết định thi hành án cũng như việc tổ chức, phân loại thi hành án cơ bản được đảm bảo; không để xảy ra trường hợp bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật đã chuyển giao mà cơ quan THADS không ra quyết định thi hành án.

Bên cạnh kết quả đạt được, qua kiểm sát còn phát hiện một số vi phạm như: Sổ quỹ tiền mặt do thủ quỹ Chi cục THADS huyện Hạ Hòa lập không thực hiện chốt số liệu hàng ngày, chưa thực hiện đúng mẫu số 04 –THA ban hành kèm theo Thông tư 78/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự; Kho vật chứng của Chi cục THADS huyện Hạ Hòa không có nội quy kho vật chứng vi phạm quy định tại Điều 5 Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 về quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự; Không thực hiện việc ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự; Không ủy thác thi hành án theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật thi hành án dân sự...Nguyên nhân của những thiếu sót nêu trên một phần do Chi cục THADS huyện Hạ Hòa có 04 Chấp hành viên, trong đó có 03 Chấp hành viên là Lãnh đạo quản lý, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác; Chấp hành viên chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật THADS đã quy định, chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục THA; Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của tập thể Lãnh đạo Chi cục THA dân sự có lúc, có thời điểm còn chưa được quan tâm đúng mức. Căn cứ vào những vi phạm đã được phát hiện và nêu trong Kết luận, Viện KSND huyện Hạ Hòa sẽ ban hành kiến nghị đối với Chi cục THADS huyện Hạ Hoà.

  

 

Đồng chí Ngô Ngọc Lượng – Chi cục trưởng chi cục THADS huyện Hạ Hòa phát biểu, tiếp thu ý kiến nêu trong Kết luận.

 Thay mặt đơn vị, đại diện Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Hạ Hoà tiếp thu toàn bộ nội dung kết luận của Viện kiểm sát. Trên cơ sở các vi phạm đã nêu trong kết luận, đơn vị sẽ tổ chức họp rút knh nghiệm đồng thời có biện pháp chẩn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng công tác THADS trong thời gian tới.

                          Nguyễn Tiến Hải - KSV Viện KSND huyện Hạ Hoà