Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Hạ Hòa

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa triển khai công tác Kiểm sát năm 2021

03:55 - Thứ Năm, 28/01/2021

Sáng ngày 21 tháng 01 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Vũ Công Thuận - Trưởng phòng tổ chức cán bộ; Đồng chí Trương Thị Tuyến - Trưởng phòng 7 cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa.

 
 
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Viện trưởng  Viện KSND huyện Hạ Hòa phát biểu khai mạc hội nghị
 

Đồng chí Phùng Bích Ngọc - Phó viện trưởng Viện kiểm sát huyện Hạ Hòa đã thay mặt đơn vị báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2020 và trình bày Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021. Năm 2020, Viện KSND huyện Hạ Hòa đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự đã được tăng cường, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên đã từng bước được nâng lên, không có trường hợp nào oan sai, bỏ lọt tội phạm, không có vụ án bị hủy, cải sửa hoặc đình chỉ do không phạm tội. Tỉ lệ bắt, giữ xử lý hình sự đạt 100%. Qua kiểm sát hoạt động tư pháp đã ban hành nhiều kiến nghị, yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm và tội phạm, trong đó nhiều khâu công tác đạt và vượt chỉ tiêu. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc, Ban Pháp chế HĐND huyện trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu tốt cho Cấp ủy trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, góp phần tích cực đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự trị an xã hội trên địa bàn. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, năm 2020 đơn vị vinh dự được Viện KSND tối cao tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối" và Viện KSND tỉnh công nhận "Tập thể lao động xuất sắc".  Trong năm 2021, Viện KSND huyện Hạ Hòa sẽ  bám sát việc thực hiện nghiêm chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành kiểm sát nhân dân năm 2021 và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 02/01/2021 của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ về công tác kiểm sát năm 2021, quán triệt thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” của ngành Kiểm sát nhân dân và nhiệm vụ trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2021. Đồng thời xác định các giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Ngành và phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

 
Đồng chí Vũ Công Thuận - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Công Thuận, đồng chí Trương Thị Tuyến đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong năm 2020. Về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, các đồng chí yêu cầu đơn vị cần chủ động triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSNDTC; Kế hoạch công tác của VKS tỉnh và chương trình công tác của đơn vị. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh năm 2021 tập thể lãnh đạo Viện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Tăng cường tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu công tác ngay từ đầu năm; kịp thời phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khởi tố, điều tra tội phạm theo thẩm quyền; chú trọng kiểm sát các vụ việc dân sự, tăng cường kháng nghị phúc thẩm ngang cấp, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2021.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Viện trưởng VKSND huyện Hạ Hòa thay mặt đơn vị tiếp thu ý kiến của các đồng chí. Tập thể đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa trong năm 2021 phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đề ra đáp ứng yêu cầu của Ngành và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương./

 

                                                                                Nguyễn Thị Thu Thắm - KSV