Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Hạ Hòa

VKSND huyện Hạ Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác Kiểm sát năm 2020

02:56 - Thứ Tư, 22/01/2020

Ngày 20/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2019 và triển khai công tác kiểm sát năm 2020.  Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ, cùng toàn thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân huyện Hạ Hòa.

Toàn cảnh hội nghị Triển khai công tác kiểm sát năm 2020

          Trong năm 2019, mặc dù trong đơn vị có nhiều biến động về nhân sự, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Huyện ủy Hạ Hòa, các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa và sự cố gắng của tập thể đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa đã hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội và của Ngành, không để xảy ra trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ và một số chỉ tiêu vẫn còn hạn chế, chưa đạt như chỉ tiêu kháng nghị ngang cấp, đơn vị còn có 02 vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy có trách nhiệm của kiểm sát viên...

  Năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSNDTC, Kế hoạch công tác Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp uỷ địa phương về công tác tư pháp, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đề ra giải pháp cụ thể thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của Quốc Hội và của Ngành giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án.Đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020).

Đến dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã biểu dương thành tích của tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa đã đạt được trong năm 2019, đồng thời nhấn mạnh năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa cần cố gắng phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục  đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đã đặt ra, khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã nêu.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Viện trưởng đã trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí trong đơn vị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, tập thể đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đáp ứng yêu cầu của Ngành và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

                                                        

                                                                                                        Nguyễn Thị Thu Thắm - Kiểm sát viên