Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Hạ Hòa

Một số ý kiến phản hồi bài viết của tác giả Đào Thúy Chinh

09:25 - Thứ Sáu, 03/11/2017

         Sau khi nghiên cứu bài “Một số quan điểm về xác định lỗi trong vụ án tranh chấp hợp đồng bảo hiểm” của tác giả Đào Thúy Chinh - Viện KSND TP Việt Trì đăng trên trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, chúng tôi có quan điểm cùng trao đổi với tác giả và quý độc giả như sau: 
         Do điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm là điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồng bảo hiểm theo qui định tại Điều 16 Luật Kinh doanh bảo hiểm, nên cần và phải xác định nội dung thỏa thuận này trong hợp đồng bảo hiểm giữa Công ty N và Công ty Bảo hiểm có liên quan đến sự kiện bảo hiểm. Cụ thể, phải xác định nội dung của điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng này như thế nào. Chúng tôi đặt các giả thiết sau:
         Thứ nhất, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm ghi rõ như quan điểm của Công ty Bảo hiểm là: Gây tai nạn khi lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở là điểm loại trừ chung của quy tắc bảo hiểm ban hành kèm với giấy chứng nhận bảo hiểm và công ty Bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp này. Trong trường hợp này, nồng độ cồn được xác định theo quy định khác của pháp luật (Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành). Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/08/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông thì phải xác định được “...trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”. Mà để xác định được thì Công ty Bảo hiểm có nghĩa vụ phải chứng minh nồng độ cồn trong máu của Trần Văn H, nếu không công nhận kết quả điều tra và quyết định của bản án đã có hiệu lực pháp luật (đây là nghĩa vụ của Công ty Bảo hiểm). Khi đó phải chấp nhận yêu cầu của Công ty N.
         Thứ hai, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm ghi là: Gây tai nạn khi lái xe trong tình trạng có sử dụng rượu, bia (hoặc chất có nồng độ cồn) hoặc các chất kích thích khác thì trường hợp này, Trần Văn H đã sử dụng rượu, bất kể là có hay không xác định được nồng độ cồn, là vi phạm điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm nên Công ty Bảo hiểm không có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm.
         Nếu điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng rơi vào trường hợp nào thì quan điểm của chúng tôi là như vậy.
 
                                                                   Huy Khánh - Viện KSND huyện Hạ Hòa