Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Hạ Hòa

Liên ngành huyện Hạ Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các đạo luật mới.

04:39 - Thứ Hai, 01/08/2016

Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa phối hợp liên ngành cơ quan Công an - Viện kiểm sát - Tòa án huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Bộ luật, Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 07/3/2016 của Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện một số Bộ luật, Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; Kế hoạch số 806/KH-UBND ngày 14/6/2016 của UBND huyện Hạ Hòa về tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Ngày 26/7/2016, tại Trung tâm Hội nghị huyện Hạ Hòa, UBND huyện Hạ Hòa đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, thi hành các Bộ luật, Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

 

      Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Viện trưởng VKSND huyện Hạ Hòa - Báo cáo viên tại Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có hơn 150 đại biểu là Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, các Phòng, Ban, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân của huyện; Bí thư Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của 33 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với sự chỉ đạo của các đồng chí Thường trực Huyện ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.                             Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của các cơ quan Tư pháp huyện quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới của các Bộ luật, Luật. Trong đó: Báo cáo viên của Công an huyện báo cáo những nội dung cơ bản, những điểm mới của Bộ luật Hình sự,  Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Báo cáo viên của Tòa án nhân dân huyện báo cáo những nội dung cơ bản, những điểm mới của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính; Báo cáo viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo những nội dung cơ bản, những điểm mới của Bộ luật Tố tụng hình sự. Các Báo cáo viên cũng đã tập trung vào một số qui định gắn với thực tiễn công việc của các cơ quan từ cấp xã đến cấp huyện và cơ quan có liên quan trên địa bàn huyện.

 

Các đại biểu dự Hội nghị 

Việc phối hợp giữa UBND huyện Hạ Hòa với các cơ quan tư pháp huyện để quán triệt, triển khai các Bộ luật, Luật góp phần giúp các đồng chí Lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân của huyện; Bí thư Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của 33 xã, thị trấn trên địa bàn huyện nắm được những qui định mới của Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Từ đó, có kế hoạch cụ thể trong việc tuyên truyền, triển thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tại mỗi địa phương, cơ khai và quan, đơn vị.

                                                                       Nguyễn Hữu Sơn - Viện trưởng VKSND huyện Hạ Hòa