Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Đoan Hùng

Đổi mới hình thức họp giao ban trực tuyến tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng

03:09 - Thứ Tư, 15/04/2020

          Thực hiện Kế hoạch đầu năm 2020, để đảm bảo việc lãnh chỉ đạo đơn vị được chủ động, thường xuyên cũng như đánh giá năng lực cán bộ được thực chất từ đó có cơ sở bình xét thi đua cuối năm, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng đã quán triệt, tổ chức họp giao ban đơn vị hàng tuần. Thông qua cuộc họp, lãnh đạo đơn vị nắm được kết quả thực hiện công việc của từng cán bộ, kiểm sát viên, tiến độ thực hiện những chỉ tiêu của đơn vị, khó khăn, vướng mắc để xây dựng phương hướng hoàn thành tốt kế hoạch trong thời gian tới.

          Trong thời điểm dịch bệnh Covid 19 hiện nay đang diễn biến có chiều hướng phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 248/TB-VKSTC ngày 31/3/2020 của VKSND tối cao và Công văn của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo VKSND huyện Đoan Hùng đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của VKSND về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19 trong đơn vị, phân công lịch trực đối với Lãnh đạo, Kiểm sát viên, yêu cầu các cán bộ thực hiện làm việc tại nhà. Để đảm bảo công việc, đồng chí Viện trưởng đã cải tiến phương pháp làm việc, áp dụng công nghệ thông tin, yêu cầu cán bộ cài đặt phần mềm “hangouts” trên máy tính, điện thoại di động, kiểm tra kết nối trực tuyến.

          Ngày 15/4/2020, đơn vị đã tổ chức thành công cuộc họp trực tuyến. Tham gia họp có 10/10 đồng chí gồm đồng chí Viện trưởng, 2 đồng chí Phó Viện trưởng, 3 đồng chí Kiểm sát viên, 1 đồng chí Kiểm tra viên, 3 đồng chí không làm nghiệp vụ. Cuộc họp được diễn ra với chất lượng hình ảnh tốt, âm thanh đảm bảo, đáp ứng công việc đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính hiện nay.

 

Đ/C Hoàng Quang Huấn - Viện trưởng VKSND huyện Đoan Hùng quán triệt cuộc họp

 

Kiểm sát viên báo cáo công việc

                                   

                                                                                                Nguyễn Việt Hà - VKS Đoan Hùng