Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Đoan Hùng

VKSND huyện Đoan Hùng kiểm sát trực tiếp tại cơ quan CSĐT Công an huyện Đoan Hùng

10:56 - Thứ Tư, 25/09/2019

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, từ ngày 19/9 đến 20/9/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm; Kiểm sát thi hành án hình sự và Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp  năm 2019 tại Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Đoan Hùng.

 

 
 
Đồng chí Hoàng Quang Huấn - Trưởng đoàn công bố quyết định kiểm sát trực tiếp

 

Sau khi nghe đồng chí Hoàng Quang Huấn - Viện trưởng thay mặt Đoàn kiểm sát công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại Công an huyện Đoan Hùng, Đ/C Phạm Văn Xâm - Phó trưởng Công an huyện Đoan Hùng báo cáo tình hình chấp hành pháp luật của các khâu công tác được kiểm sát tại Công an huyện năm 2019.

 
 
 
Đồng chí Phạm Văn Xâm đại diện cơ quan CSĐT - CA huyện Đoan Hùng
báo cáo nội dung đoàn kiểm sát yêu cầu
 

Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm sát trực tiếp hồ sơ, sổ sách và tài liệu có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết tố giác về tội phạm;  Kiểm sát thi hành án hình sự và Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do Công an huyện Đoan Hùng quản lý.

 

 
 
                                        Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ, sổ sách theo dõi tại Công an huyện Đoan Hùng

 

Đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (thời điểm kiểm sát từ 01/12/2018 đến 31/08/2019), đoàn kiểm tra nhận thấy Cơ quan điều tra làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm về cơ bản thực hiện theo BLTTHS và thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017. Mở sổ theo dõi đầy đủ, có phòng trực ban và số điện thoại trực ban riêng, hồ sơ giải quyết cơ bản đầy đủ thủ tục tố tụng, các hồ sơ không khởi tố và khởi tố vụ án đều đảm bảo có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: có hồ sơ thiếu xác nhận của địa phương nơi cư trú và chữ ký của điều tra viên khi tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, thiếu biên bản bàn giao kết luận định giá tài sản cho những người liên quan theo quy định tại Khoản 2, Điều 222 BLTTHS. 

Đối với việc thực hiện công tác thi hành án hình sự (thời điểm kiểm sát từ 01/12/2018 đến 31/08/2019),  Cơ quan THAHS Công an huyện Đoan Hùng đã thực hiện, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Làm tốt công tác tham mưu trong quản lý, chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác THAHS trên địa bàn huyện.

          Đối với công tác tiếp nhận thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (thời điểm kiểm sát từ 15/09/2018 đến 10/09/2019), cơ quan điều tra Công an huyện Đoan Hùng mở đầy đủ các loại sổ sách thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ghi chép đầy đủ các cột mục, nội dung theo quy định, thuận lợi cho việc tra cứu. Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại đều lập hồ sơ đầy đủ. Tuy vậy quá trình kiểm sát còn phát hiện một số tồn tại như:  có hồ sơ không đánh số bút lục theo quy định tại Khoản 2 Điều 11, thiếu báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Điều tra viên được phân công theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 thông tư số 02 ngày 05/09/2018.

          Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn kiểm sát thông qua biên bản thống nhất các nội dung kết luận và rút kinh nghiệm, các nội dung cần rút kinh nghiệm, khắc phục sửa chữa được lãnh đạo Công an huyện Đoan Hùng nhất trí và tổ chức thực hiện./.

                                                                  

               Vũ Thế Chung – VKSND huyện Đoan Hùng