Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Đoan Hùng

VKSND huyện Đoan Hùng trực tiếp KS việc tạm giữ, tạm giam Quý III/2019

02:18 - Thứ Ba, 03/09/2019

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 26/8/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đoan Hùng theo Quyết định số 363/QĐ-VKSĐH  ngày 20/8/2019 của Viện trưởng Viện KSND huyện Đoan Hùng (thời điểm kiểm sát Quý III/2019) .

 Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Xuân Hùng - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Đoan Hùng  làm Trưởng đoàn; tham gia giám sát có đồng chí Lê Đức Thiện –  Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện.

 Sau khi nghe đồng chí Trần Xuân Hùng thay mặt Đoàn kiểm sát công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ; đồng chí Phạm Quốc Minh -  Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Đoan Hùng  báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Quý III/2019. Sau đó, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm sát các loại sổ sách, hồ sơ và tài liệu có liên quan đến công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam; trực tiếp kiểm tra, gặp hỏi tất cả người bị tạm giữ, tạm giam về tình hình thực hiện chế độ như ăn, ở, mặc, khám chữa bệnh, thăm gặp và các chế độ khác…

 
 
 
Đồng chí Trưởng đoàn công bố quyết định kiểm sát trực tiếp

Qua kiểm sát nhận thấy, việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Đoan Hùng được chú trọng và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc quản lý giam giữ, mở sổ sách, lập hồ sơ được phân công cụ thể cho từng đồng chí cán bộ của Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, dưới sự chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp của  đội trưởng và Trưởng Nhà tạm giữ.

Trong thời điểm kiểm sát, tại Nhà tạm giữ tiếp nhận tổng số 02 người bị tạm giữ và 09 người bị tạm giam. Khi tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam đều được lập biên bản giao nhận người, tiến hành khám sức khoẻ, kiểm tra thân thể của người tạm giữ, người bị tạm giam và lập hồ sơ với đầy đủ các lệnh, quyết định, biên bản về việc bắt, tạm giữ, tạm giam, trích xuất, quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát, biên bản giao nhận người, danh chỉ bản và các tài liệu về nhân thân của người bị tạm giữ, người bị tạm giam đồng thời giải thích cho người bị tạm giữ, tạm giam về quyền và nghĩa vụ của họ cũng như nội quy Nhà tạm giữ để họ biết và chấp hành.

Việc canh gác, bảo vệ, quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo 24/24 giờ. Khi đưa người bị tạm giữ, tạm giam ra khỏi khu vực giam giữ đều có Lệnh trích xuất đầy đủ, không để xảy ra trường hợp giam giữ không có lệnh, không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết, vi phạm nội quy hay trốn khỏi Nhà tạm giữ.

Trong kỳ, đã cho tổng số 14 lượt người bị tạm giữ, tạm giam thăm gặp thân nhân, đảm bảo người  bị tạm giữ thăm gặp một lần trong thời gian tạm giữ, người bị tạm giam được gặp một lần trong một tháng, mỗi lần thăm gặp không quá một giờ. Những người thăm gặp đều là thân nhân, có đầy đủ giấy tờ để chứng minh mối quan hệ với người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Qua kiểm tra sổ sách theo dõi, sổ điểm danh, kiểm diện và các tài liệu có liên quan nhận thấy, việc bố trí người bị tạm giữ, tạm giam tại các buồng giam, giữ được đảm bảo. Trong các trường hợp tạm giữ quá đông, không có đủ điều kiện giữ riêng thì Cơ quan CSĐT - Công an huyện Đoan Hùng đều có Quyết định bằng văn bản về việc giữ chung đối với người bị tạm giữ. Đối với 04 người hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ, qua kiểm tra buồng giam, gặp, hỏi trực tiếp xác định được bố trí vào 02 buồng, có đầy đủ bệ nằm đủ diện tích, không có trường hợp nào giam giữ chung những người cùng một vụ án với nhau.

 
 
 
 
 
Kiểm tra buồng tạm giam và trực tiếp gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn kiểm sát thông qua biên bản, đồng chí Trưởng Nhà tạm giữ nhất trí với nội dung biên bản, đồng thời đưa ra một số khó khăn về cơ sở vật chất của Nhà tạm giữ, tạm giam. Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Trần Xuân Hùng đề nghị Lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện tiếp tục phát huy các mặt đã làm được, đồng thời quan tâm, chỉ đạo khắc phục những khó khăn để công tác tạm giữ, tạm giam được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

                                                                    Nguyễn Phương Anh - VKSND huyện Đoan Hùng