Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Cẩm Khê

Viện KSND huyện Cẩm Khê tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2023

02:37 - Thứ Hai, 16/01/2023

Ngày 10/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ và đồng chí Hoàng Quang Huấn, Chánh thanh tra VKSND tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Tuấn Phương, Viện trưởng VKSND huyện Cẩm Khê chủ trì hội nghị cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.


Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo VKSND huyện Cẩm Khê đã Báo cáo tóm tắt kết công tác kiểm sát năm 2022 và thông qua Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023. Theo đó, với phương châm công tác: “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, trong năm 2023, VKSND huyện Cẩm Khê đặt mục tiêu: Tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và Kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 là: Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử; Chủ động phối hợp, tập trung rà soát giải quyết dứt điểm đối với các vụ án, tin báo tạm đình chỉ còn tồn đọng; Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật. Đặc biệt, đơn vị xác định năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong đó tập trung vào công tác số hoá lưu trữ hồ sơ, sơ đồ hoá vụ án hình sự, sử dụng phần mềm Sổ thụ lý điện tử hình sự và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ khác


Đ/c Nguyễn Đăng Khoa – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu

ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà VKSND huyện Cẩm Khê đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị trong năm 2023, VKSND huyện Cẩm Khê cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được. Thực hiện tốt các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, sớm thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ. Đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo điều hành theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện dân chủ cơ sở, chủ động đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ trong ngành; tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy và các cơ quan, đơn vị khác trong thực thi nhiệm vụ.

Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, đồng chí Nguyễn Tuấn Phương, Viện trưởng VKSND huyện phát biểu ý kiến tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Hội nghị cũng đã nghe nhiều tham luận, nhiều ý kiến đề xuất của các Kiểm sát viên, cán bộ của đơn vị đưa ra những giải pháp để phấn đấu trong năm 2023, đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội đề ra; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.


Đ/c Nguyễn Tuấn Phương – Viện trưởng VKSND huyện Cẩm Khê

kết luận và bế mạc hội nghị

Kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Phương - Viện trưởng VKSND huyện Cẩm Khê đã nhấn mạnh: Năm 2023, VKSND huyện Cẩm Khê sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về “Công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2023”; Kế hoạch số 891/KH-VKS ngày 19/12/2022 của VKSND tỉnh Phú Thọ về “Công tác kiểm sát năm 2023”, Đồng thời đồng chí Viện trưởng cũng yêu cầu từng cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, các bộ phận công tác phối hợp chặt chẽ với nhau, tham mưu tích cực về việc thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo Viện nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động của đơn vị được thuận lợi và đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân, giữ vững tình hình an ninh, chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn huyện./.

                                                                                Thu Nga – VKSND huyện Cẩm Khê