Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Cẩm Khê

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê chú trọng thực hiện tốt công tác trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự

03:51 - Thứ Năm, 08/12/2022

          Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động THADS tại cơ quan THADS là trách nhiệm, quyền hạn và một trong các phương thức để kiểm sát THADS của Viện kiểm sát. Đây là một trong những chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản trong công tác kiểm sát hàng năm của VKSND cấp huyện. Vì vậy, công tác này luôn được VKSND huyện Cẩm Khê quan tâm, chú trọng.

          Ngay từ đầu năm nghiệp vụ 2022, VKSND huyện Cẩm Khê đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhắm thực hiện tốt, hiệu quả công tác kiểm sát THADS. Bám sát Chỉ thị công tác năm 2022 của Viện trưởng VKSND tối cao và hướng dẫn công tác của Vụ kiểm sát THADS (Vụ 11) VKSND tối cao, đơn vị đã xây dựng Chương trình công tác kiểm sát THADS. THAHC năm 2022 với nhiều đổi mới quan trọng. Năm 2022, đơn vị đã xác định nhiệm vụ đột phá của khâu công tác này là “chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc trực tiếp kiểm sát” và đề ra chỉ tiêu “Tiến hành kiểm sát trực tiếp Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Khê ít nhất 02 cuộc/năm”. Đơn vị đã có kế hoạch công tác rõ ràng, cụ thể. Đồng chí Viện trưởng phân công 01 đồng chí Phó viện trưởng trực tiếp phụ trách bộ phận và 01 Kiểm sát viên, 01 Kiểm tra viên tổ chức thực hiện.


VKSND huyện Cẩm Khê tiến hành cuộc trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS huyện Cẩm Khê lần thứ 2 năm 2022

Trong quá trình trực tiếp kiểm sát, đơn vị đã tuân thủ đúng Quy chế công tác kiểm sát THADS, THAHC (Ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC-V11 ngày 20/12/2016 của Viện trưởng VKSNDTC) và Quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại cơ quan THADS và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, THAHC (Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-VKSTC ngày 22/3/2021 của Viện trưởng VKSNDTC). Đơn vị đã phát hiện nhiều vi phạm của Chi cục THADS huyện Cẩm Khê trong việc ra các quyết định thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, việc thanh toán tiền, tài sản thi hành án, công tác lưu trữ chứng từ kế toán thi hành án và việc lập, bảo quản hồ sơ thi hành án,…

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt ngay từ đầu năm, sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể đơn vị, đến nay VKSND huyện Cẩm Khê đã tổ chức thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác kiểm sát THADS năm 2022 theo kế hoạch của VKSND tỉnh Phú Thọ và Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của VKSND cấp huyện ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 24/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao. Trong đó, đơn vị đã hoàn thành 02 cuộc trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS đối với cơ quan THADS cùng cấp, đúng như mục tiêu đề ra và vượt chỉ tiêu của ngành. Sau khi kết thúc trực tiếp kiểm sát, đơn vị đã ban hành 02 Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS số 71/KL-VKSCK ngày 27/05/2022, Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS số 202/KL-VKSCK ngày 22/11/2022 và thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu sửa chữa, khắc phục đối với các vi phạm. Ngoài ra, đơn vị cũng tiến hành tốt công tác kiểm tra, phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát của những năm trước.

          Qua triển khai trên thực tế, đơn vị nhận thấy trực tiếp kiểm sát là phương thức hữu hiệu nhất giúp cho Viện kiểm sát phát hiện một cách đầy đủ, toàn diện những vi phạm của Chấp hành viên, cơ quan THADS trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định. Do đó, trong những năm tiếp theo, VKSND huyện Cẩm Khê sẽ luôn chú trọng, nghiêm túc thực hiện trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS đồng thời luôn từng bước cải cách, đổi mới phương thức thi hành, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác kiểm sát THADS tại đơn vị./.

 

                                                                 Thu Nga, Kiểm tra viên Viện KSND huyện Cẩm Khê