Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Cẩm Khê

Viện KSND huyện Cẩm Khê phối hợp xem xét, thẩm định tại chỗ trong vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất

03:14 - Thứ Tư, 13/07/2022

Xem xét, thẩm định tại chỗ là một trong những biện pháp xác minh thu thập chứng cứ trong Tố tụng Dân sự do Tòa án thực hiện nhằm giúp cho cơ quan tố tụng xác định chính xác hiện trạng tài sản có tranh chấp, làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật.

 

Viện KSND huyện Cẩm Khê phối hợp với Tòa án trong hoạt động xem xét, thẩm định tại chỗ vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế giữa nguyên đơn ông Chu Văn Ích và bị đơn ông Chu Văn Trọng ở xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 101 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì Viện kiểm sát không có trong thành phần tham gia xem xét, thẩm định tại chỗ. Tuy nhiên để hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, trên cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 01 ngày 21/6/2021 giữa Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phối hợp trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê và Tòa án nhân dân huyện Cẩm Khê luôn thực hiện tốt việc phối hợp tham gia xem xét, thẩm định tại chỗ đặc biệt là đối với các vụ án dân sự tranh chấp về quyền sử dụng đất.

Quá trình tham gia xem xét, thẩm định các Kiểm sát viên đã chủ động, tích cực trao đổi với Thẩm phán, các cơ quan chuyên môn và đương sự về nguồn gốc và biến động của thửa đất tranh chấp, hiện trạng thửa đất đang tranh chấp (đất do ai quản lý, sử dụng, diện tích, tứ cận, các tài sản trên đất…). Qua đó có những đánh giá khách quan, toàn diện về vụ án bao gồm cả việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong quá trình xem xét, thẩm định tại chỗ và định hướng đường lối giải quyết vụ án.

                                                                  Nguyễn Khánh Linh- Viện KSND huyện Cẩm Khê