Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Cẩm Khê

Viện KSND huyện Cẩm Khê trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự

11:00 - Thứ Tư, 08/06/2022

Trong năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê đã xác định nhiệm vụ đột phá trong công tác thi hành án dân sự, hành chính là chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc trực tiếp kiểm sát đối với Chi cục THADS huyện Cẩm Khê. Bởi vậy, lãnh đạo, kiểm sát viên và kiểm tra viên phụ trách bộ phận đã tập trung thực hiện công tác này ngay từ những tháng đầu năm. Đơn vị đã ban hành Quyết định trực tiếp kiểm sát số 19/QĐ-VKSCK ngày 02/03/2022 và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự số 20/KH-VKSCK ngày 02/03/2022 đối với Chi cục THADS huyện Cẩm Khê.

           Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí: Nguyễn Ngọc Hiển - Phó Viện trưởng - Trưởng đoàn; Thành viên gồm đồng chí Nguyễn Thanh Nga - Kiểm sát viên và đồng chí Nguyễn Thu Nga – Kiểm tra viên. Về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Khê gồm có: đồng chí Hoàng Quốc Tuấn - Chi Cục trưởng; đồng chí Hà Tuấn Anh – Phó chi cục trưởng;  đồng chí Vũ Đức Thiện - Phó chi cục trưởng cùng các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức trong đơn vị.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển – Phó viện trưởng thông qua Quyết định

và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

           Trên cơ sở báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự của Chi cục, đoàn đã tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của từng Chấp hành viên, kiểm sát việc ban hành các Quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, kiểm sát từng hồ sơ thi hành án, công tác tổ chức xác minh điều kiện thi hành án, quá trình thi hành, chứng từ thu, chi, kiểm sát việc tiếp nhận, bảo quản, xử lý vật chứng,…

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát

           Qua quá trình kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhận thấy Chi cục THADS huyện Cẩm Khê đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Chấp hành viên theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, đa số các việc có tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định. Kết quả thi hành án tính đến thời điểm kiểm sát (từ ngày 01 tháng 08 năm 2021 đến ngày 31 tháng 01 năm 2022): tổng số thụ lý là 677 việc, với số tiền 40.905.944.000 đồng, trong đó đã thi hành xong 248 việc, với số tiền 4.287.789.000 đồng. Trong quá trình kiểm sát về phía Chi cục THADS luôn tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm sát làm việc. Bên cạnh đó, Chi cục THADS huyện có một số vi phạm về thủ tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù, xác minh điều kiện thi hành án, việc ra các quyết định thi hành án,…Trong công tác kế toán thi hành án, tại một số hồ sơ, Chấp hành viên vi phạm trong lưu trữ chứng từ kế toán thi hành án.

 

Đồng chí Hà Tuấn Anh phát biểu tại buổi công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp

           Tại buổi công bố kết luận Đoàn kiểm sát ghi nhận những thành tích đạt được của Chi cục THADS huyện Cẩm Khê và chỉ ra những vi phạm còn tồn tại, kiến nghị Chi cục THADS huyện Cẩm Khê khắc phục. Thay mặt đơn vị, đ/c Hà Tuấn Anh – Phó Chi csục trưởng Chi cục THADS huyện Cẩm Khê đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và cam kết sẽ khắc phục những vi phạm trong thời gian tới, rút kinh nghiệm và nghiêm túc thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình công tác thi hành án. Đồng chí đề nghị Viện kiểm sát tiếp tục quan tâm, thực hiện nghiêm công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động THADS để phát hiện vi phạm và giải quyết kịp thời, hiệu quả. Giữa hai đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện./.

           Thanh Nga – VKSND huyện Cẩm Khê