Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Cẩm Khê

Viện KSND huyện Cẩm Khê, đơn vị 2 năm liên tục đạt danh hiệu "Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

02:10 - Thứ Tư, 19/01/2022

Ngày 11/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Đình Chữ, Tỉnh ủy viên- Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ và đồng chí Nguyễn Đức Hưởng, Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh Phú Thọ. Về phía Viện KSND huyện Cẩm Khê: đồng chí Nguyễn Tuấn Phương, Viện trưởng VKSND huyện Cẩm Khê- chủ trì Hội nghị; cùng toàn thể Lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị.

 
 
 
Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, Lãnh đạo VKSND huyện Cẩm Khê đã Báo cáo tóm tắt kết công tác kiểm sát năm 2021 và thông qua Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022. Theo đó, tiếp tục thực hiện phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”. Đồng thời đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp cụ thể để thực hiện trên từng lĩnh vực công tác cũng như các biện pháp để triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2022.

Năm 2022, VKSND huyện Cẩm Khê đặt mục tiêu: Tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ trong hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 19/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và Kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện triệt để nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và tình hình tội phạm trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Chữ, Tỉnh ủy viên- Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà VKSND huyện Cẩm Khê đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí yêu cầu trong năm 2022, VKSND huyện Cẩm Khê cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được. Thực hiện tốt các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, sớm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ. Đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo điều hành theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện dân chủ cơ sở, chủ động đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ trong ngành; tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy và các cơ quan, đơn vị khác trong thực thi nhiệm vụ.

 
 
 
Đ/c Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên- Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đình Chữ, Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Phương, Viện trưởng VKSND huyện Cẩm Khê nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng thời nhấn mạnh: trong năm 2022, VKSND huyện Cẩm Khê sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về “Công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2022”; Kế hoạch số 14/KH-VKS ngày 06/01/2022 của VKSND tỉnh Phú Thọ về “Công tác kiểm sát năm 2022”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội đề ra; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng thời đồng chí Viện trưởng cũng yêu cầu từng cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, các bộ phận công tác phối hợp chặt chẽ với nhau, tham mưu tích cực về việc thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo Viện nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động của đơn vị được thuận lợi và đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao vị thế của Ngành Kiểm sát nhân dân, giữ vững tình hình an ninh, chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn huyện./.

 

                               Quỳnh Nga- Kiểm sát viên Viện KSND huyện Cẩm Khê