Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Cẩm Khê

Viện KSND huyện Cẩm Khê kiểm sát trực tiếp công tác THAHS tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cẩm Khê

01:49 - Thứ Sáu, 19/11/2021

          Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 11/QĐ-VKS và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát số 11/KH-VKS ngày 03/11/2021 của Viện trưởng Viện KSND huyện Cẩm Khê, ngày 10/11/2021, Viện KSND huyện Cẩm Khê đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Cẩm Khê. Đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Kiểm sát viên – Thành viên; đồng chí Trần Xuân Trường – Kiểm tra viên – Thành viên. Tham dự theo giấy mời của Viện KSND huyện Cẩm Khê có đồng chí Nguyễn Hải Sơn – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Khê. Về phía Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Cẩm Khê gồm có: đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cẩm Khê; đồng chí: Phạm Tiến Dũng: Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Cẩm Khê cùng các cán bộ trong đơn vị.

 
 

 Toàn cảnh buổi làm việc tại Cơ quan THAHS Công an huyện Cẩm Khê

         Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Cẩm Khê – Trưởng đoàn thông qua Quyết định trực tiếp kiểm sát số 11/QĐ-VKS và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát số 11/KH-VKS ngày 03/11/2021 của Viện trưởng Viện KSND huyện Cẩm Khê. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cẩm Khê báo cáo số liệu và tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại đơn vị.

          Trên cơ sở báo cáo, Đoàn kiểm sát đã tiến hành nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự để kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ, kiểm sát việc ban hành các quyết định về thi hành án hình sự, việc tổ chức, theo dõi, quản lý thi hành án hình sự tại đơn vị.

        Buổi làm việc diễn ra nghiêm túc, khẩn trương, Đoàn kiểm sát đã dự thảo biên bản kiểm sát trực tiếp, ghi nhận những thành tích, kết quả, ưu điểm đạt được của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Cẩm Khê; đồng thời, biểu dương tinh thần phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm sát làm việc. Đối với những nội dung vi phạm, tồn tại, Đoàn kiểm sát đã có góp ý, kiến nghị để Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Cẩm Khê có biện pháp khắc phục kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Cẩm Khê thông qua

Biên bản kiểm sát trực tiếp

          Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Cẩm Khê đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và cam kết sẽ rút kinh nghiệm, khắc phục những vi phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu trong thời gian tới đồng thời sẽ tổ chức rút kinh nghiệm toàn đơn vị để nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự. Đồng chí cũng đề nghị Viện KSND huyện Cẩm Khê tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác phối hợp giữa hai đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự trên địa bàn huyện./.

 

                                                                                     Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Kiểm sát viên