Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Cẩm Khê

Viện KSND huyện Cẩm Khê kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự

03:02 - Thứ Năm, 11/11/2021

          Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 124/QĐ-VKSCK ngày 01/08/2021 và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự số 125/KH-VKSCK ngày 01/08/2021 từ ngày 20/08/2021 đến ngày 08/09/2021, Viện KSND huyện Cẩm Khê đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Cẩm Khê.

          Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí: Nguyễn Ngọc Hiển - Phó Viện trưởng - Trưởng đoàn; Thành viên gồm đồng chí Nguyễn Thanh Nga - Kiểm sát viên và đồng chí Nguyễn Thu Nga – Kiểm tra viên. Về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Khê gồm có: đồng chí Hoàng Quốc Tuấn - Chi Cục trưởng; đồng chí Hà Tuấn Anh – Phó Chi cục trưởng;  đồng chí Vũ Đức Thiện - Phó Chi cục trưởng cùng các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công nhân viên chức trong đơn vị.

 
 

Toàn cảnh buổi làm việc tại Chi cục THADS huyện Cẩm Khê

          Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển – Phó Viện trưởng thông qua Quyết định số 124/QĐ-VKS, Kế hoạch số 125/KH-VKS ngày 01/8/2020 về việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại Chi cục THADS huyện Cẩm Khê. Đồng chí Hà Tuấn Anh – Phó Chi Cục trưởng báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự.

          Trên cơ sở báo cáo, Đoàn đã tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của từng Chấp hành viên, kiểm sát việc ban hành các Quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, kiểm sát từng hồ sơ thi hành án, công tác tổ chức xác minh điều kiện thi hành án, quá trình thi hành, chứng từ thu, chi, kiểm sát việc tiếp nhận, bảo quản, xử lý vật chứng,…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển- Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Cẩm Khê công bố

Kết luận kiểm sát trực tiếp

          Qua hoạt động kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhận thấy Chi cục THADS huyện Cẩm Khê đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Chấp hành viên theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, đa số các việc có tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định. Kết quả thi hành án tính đến thời điểm kiểm sát (từ ngày 01 tháng 08 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021): tổng số thụ lý là 975 việc, với số tiền 31.208.329.000 đồng, trong đó đã thi hành xong 573 việc, với số tiền 4.294.847.000 đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động thi hành án dân sự còn một số vi phạm như:  vi phạm về việc thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, trong việc ra các quyết định thi hành án,…Trong công tác kế toán thi hành án, một số hồ sơ, Chấp hành viên còn vi phạm quy định về lưu trữ chứng từ kế toán thi hành án.

 
 

 Đồng chí  Hoàng Quốc Tuấn- Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Cẩm Khê tiếp thu các ý kiến

kết luận của Viện kiểm sát

          Tại buổi công bố dự thảo kết luận Đoàn kiểm sát ghi nhận những thành tích, kết quả, ưu điểm đạt được của Chi cục THADS huyện Cẩm Khê đồng thời biểu dương tinh thần phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm sát làm việc. Đối với những nội dung vi phạm, tồn tại, Đoàn kiểm sát đã có văn bản kiến nghị để Chi cục THADS huyện Cẩm Khê có biện pháp khắc phục kịp thời.

Thay mặt đơn vị, Đ/c Hoàng Quốc Tuấn - Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Cẩm Khê đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và cam kết sẽ khắc phục những vi phạm trong thời gian tới đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm toàn đơn vị để nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình công tác thi hành án. Đồng chí đề nghị Viện kiểm sát tiếp tục quan tâm, thực hiện nghiêm công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động THADS để phát hiện vi phạm và giải quyết kịp thời, hiệu quả. Giữa hai đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện./.

 

                                                                         Thu Nga – VKSND huyện Cẩm Khê