Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Cẩm Khê

Kiểm sát việc đảm bảo quyền bầu cử cho cử tri là người đang bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cẩm Khê.

02:27 - Thứ Hai, 24/05/2021

          Ngày 19/5/2021 Công an huyện Cẩm Khê đã tiến hành tạm giữ đối với 07 đối tượng có hành vi Đánh bạc xảy ra tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, các đối tượng được tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cẩm Khê. Sau khi nhận được các Quyết định tạm giữ ca 07 đối tượng nêu trên, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê đã nhanh chóng cử kiểm sát viên tiến hành kiểm sát việc đảm bảo quyền bầu cử đối với người bị tạm giữ. Đơn vị đã phối hợp cùng với Công an huyện Cẩm Khê tiến hành lập danh sách bổ sung 07 trường hợp vào danh sách cử chi để gửi đến Ủy ban bầu cử thị trấn Cẩm Khê, để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại  đơn vị bầu cử số 10, khu Thành Công, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. 

 
 

Tổ bầu cử chuyển hòm phiếu phụ và hướng dẫn người bị tạm giữ bỏ phiếu

          Sáng này 23/5/2021, Tổ bầu cử số 10 khu Thành Công, thị trấn Cẩm Khê đã đem hòm phiếu phụ đến nhà tạm giữ Công an huyện Cẩm Khê để số cử tri là người bị tạm giữ tiến hành bỏ phiếu để thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Viện kiểm sát ND huyện Cẩm Khê đã tiến hành kiểm sát việc bầu cử của các đối tượng tạm giữ nêu trên. Việc bầu cử của các đối tượng bị tạm giữ diễn ra trung thực, dân chủ, khách quan và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

 Một số hình ảnh người bị tạm giữ tham gia bỏ phiếu bầu cử:

 
 
 
 
 
 
 
                                                Trần  Xuân Trường/ Kiểm tra viên