Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Cẩm Khê

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê triển khai công tác Kiểm sát năm 2021

08:01 - Thứ Ba, 26/01/2021

Ngày 21/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ và đồng chí Nguyễn Đức Hưởng, trưởng phòng 2 VKSND tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Tuấn Phương, Viện trưởng VKSND huyện Cẩm Khê chủ trì hội nghị; cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác năm 2021

Năm 2020, VKSND huyện Cẩm Khê đã chủ động quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ và Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Khê về phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng những nội dung liên quan đến công tác tư pháp nói chung và công tác của ngành Kiểm sát nói riêng.

Năm 2021, VKSND huyện Cẩm Khê đặt mục tiêu: Tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ trong hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 19/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và Kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục đề nghị kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; tăng cường công tác đào tạo,...  Đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 là công tác kiểm sát THADS, trong đó tăng cường công tác kiểm sát việc uỷ thác THADS và việc ra quyết định THADS của Chi cục THADS huyện Cẩm Khê.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà VKSND huyện Cẩm Khê đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí cho rằng, mặc dù số cán bộ còn thiếu, tuổi đời còn trẻ, khối lượng công việc phải giải quyết nhiều, nhưng đơn vị đã có nhiều cố gắng, sử dụng hiệu quả nhân sự hiện có để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng đề nghị năm 2021, VKSND huyện Cẩm Khê cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được. Thực hiện tốt các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo điều hành theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện dân chủ cơ sở, chủ động đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ trong ngành; triển khai số hóa hồ sơ vụ án hình sự và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác. Ngoài ra, chú trọng việc tham mưu cho cấp uỷ địa phương để hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Đ/c Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Phương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân huyện phát biểu ý kiến tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Hội nghị cũng đã nghe nhiều tham luận, nhiều ý kiến đề xuất của các Kiểm sát viên, cán bộ của đơn vị đưa ra những giải pháp để phấn đấu năm 2021 đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND huyện đã nêu rõ: Năm 2021 VKSND huyện Cẩm sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về “Công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2021”; Kế hoạch số 19/KH-VKS ngày 13/01/2021 của VKSND tỉnh Phú Thọ về “Công tác kiểm sát năm 2021”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc Hội đề ra; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời đồng chí Viện trưởng cũng yêu cầu từng cán bộ, Kiếm sát viên của đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, các bộ phận công tác phối hợp chặt chẽ với nhau, tham mưu tích cực về việc thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo Viện nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động của đơn vị được thuận lợi và đạt hiệu quả cao./.

                                                                              Nguyễn Khánh Linh / KSVSC