Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Cẩm Khê

Cụm thi đua số 4 - VKSND tỉnh Phú Thọ hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020

03:29 - Thứ Ba, 24/11/2020

  

Ngày 19/11/2020, tại trụ sở của Viện kiểm sát ND huyện Cẩm Khê tiến hành  tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng cụm thi đua số 4 ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

 

 

 Đ/C Nguyễn Tuấn Phương –  Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 khai mạc hội nghị

 

 Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Viện trưởng, Phó viện trưởng, các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng trong cụm thi đua số 4 gồm: VKSND huyện Cẩm Khê, VKSND huyện Yên Lập, VKSND huyện Thanh Sơn, VKSND huyện Tân Sơn.

 

Tại hội nghị đã đánh giá những kết quả đã đạt được, xác định những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục. Từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của Cụm thi đua số 4 trong thời gian tới, góp phần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ ngành giao cho mỗi đơn vị. Đại diện các đơn vị đã có ý kiến, nhìn chung đều nhất trí với nội dung báo cáo và thống nhất với những nhận xét đánh giá ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá, trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ của ngành vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nhất là những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc có yếu tố về chủ quan, cần phải sớm được khắc phục như trong báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu của các đơn vị đã đề cập tới. Thông qua hội nghị, các đơn vị trong cụm thi đua đã trao đổi, học tập kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác.


 
 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó viện trưởng VKSND huyện Cẩm Khê

báo cáo tóm tắt thành tích của cụm thi đua số 4 năm 2020

 

Ngoài ra, Cụm thi đua số 4 tiếp tục  phát động phong trào thi đua với việc thực hiện các cuộc vận động như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng”, “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua của ngành như thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “ Cán bộ công chức, viên chức ngành kiểm sát thi đua thực hiện văn hoá công sơ”.

 

Tại Hội nghị, sau khi tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được năm 2020 các đơn vị trong cụm thi đua số 4 đã thống nhất bình xét đề nghị Hội đồng thi đua – khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ xét, công nhận đề nghị các danh hiệu thi đua: Cờ thi đua ngành cho đơn vị Viện kiểm sát ND huyện Yên Lập; Tập thể lao động xuất sắc cho Viện kiểm sát ND huyện Yên Lập, Viện kiểm sát ND huyện Thanh Sơn; Tập thể lao động tiên tiến cho Viện kiểm sát ND huyện Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn và Cẩm Khê.

 

Các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị phát biểu tại hội nghị:

 

 


 

 

 

 

                                        Nguyễn Thị Thu Hà/ Phó viện trưởng – VKSND huyện Cẩm Khê