Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Cẩm Khê

VKSND huyện Cẩm Khê kiểm sát trực tiếp công tác Thi hành án dân sự

04:27 - Thứ Sáu, 13/11/2020

          Thực hiện Kế hoạch trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự số 170/QĐ-VKS ngày 17/8/2020 từ ngày đến ngày Viện KSND huyện Cẩm Khê đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân thủ pháp luật tại Chi cục THADS huyện Cẩm Khê

          Đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Viện trưởng - Trưởng đoàn, cùng với kiểm sát viên, chuyên viên làm công tác Kiểm sát thi hành án Dân sự; Về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Khê  có đ/c  Hoàng Quốc Tuấn - Chi Cục trưởng và các đồng chí chấp hành viên, Thẩm tra viên trong đơn vị.

 

Buổi công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp

          Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Viện trưởng thông qua Quyết định số 169/QĐ-VKS, Kế hoạch số 170/KH-VKS ngày 17/8/2020 về việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại Chi cục THADS huyện Cẩm Khê. Đồng chí Hà Tuấn Anh – Phó Chi Cục trưởng báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự.

          Trên cơ sở báo cáo, đoàn đã tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của từng Chấp hành viên, kiểm sát việc ban hành các Quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, kiểm sát từng hồ sơ thi hành án, công tác tổ chức xác minh điều kiện thi hành án, quá trình thi hành, chứng từ thu, chi, kiểm sát việc tiếp nhận, bảo quản, xử lý vật chứng,…

Đ/C Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Viện trưởng công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp

          Qua quá trình kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhận thấy Chi cục THADS huyện Cẩm Khê đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Chấp hành viên theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, đa số các việc có tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định. Kết quả thi hành án tính đến thời điểm kiểm sát (từ 01/5/2019 đến 31/7/2020): tổng số thụ lý là 959 việc, với số tiền 23.085.257.931đồng, trong đó đã thi hành xong 567 việc, với số tiền 2.554.896.929 đồng. Trong quá trình kiểm sát về phía Chi cục THADS luôn tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm sát làm việc. Bên cạnh đó, Chi cục THADS huyện còn một số vi phạm về việc xây dựng hồ sơ thi hành án như chưa đóng dấu bút lục, hồ sơ sắp xếp còn lộn xộn, lưu thiếu chứng từ thi hành án,…Tại một số hồ sơ, chấp hành viiên chậm tổ chức xác minh điều kiện thi hành án và nội dung xác minh điều kiện thi hành án tại một số biên bản còn sơ sài, thiếu thông tin.

 

Đ/C Hoàng Quốc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục THADS  tiếp thu ý kiến

          Tại buổi công bố kết luận Đoàn kiểm sát ghi nhận những thành tích đạt được của Chi cục THADS huyện Cẩm Khê và chỉ ra những vi phạm còn tồn tại, kiến nghị Chi cục THADS huyện Cẩm Khê khắc phục. Thay mặt đơn vị, đ/c Hoàng Quốc Tuấn - Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Cẩm Khê đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và cam kết sẽ khắc phục những vi phạm trong thời gian tới, rút kinh nghiệm và nghiêm túc thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình công tác thi hành án. Ông đề nghị Viện kiểm sát tiếp tục quan tâm, thực hiện nghiêm công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động THADS để phát hiện vi phạm và giải quyết kịp thời, hiệu quả. Giữa hai đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện./.

 

                                                                                                    Thanh Nga – VKSND huyện Cẩm Khê