Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Cẩm Khê

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê triển khai công tác kiểm sát năm 2020

09:22 - Thứ Tư, 22/01/2020

                   Ngày 20/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020 cho toàn thể cán bộ, công chức đang công tác tại Viện kiểm sát nhân huyện Cẩm Khê. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

 

 

Toàn cảnh hội nghị Triển khai công tác kiểm sát năm 2020

 

          Hội nghị được nghe báo cáo kết quả công tác năm 2019, triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 do 2 đồng chí Phó Viện trưởng  Hoàng Liên Sơn và Nguyễn Thị Thu Hà  trình bày. Hội nghị cũng đã nghe nhiều tham luận, nhiều ý kiến đề xuất của các Kiểm sát viên, cán bộ của đơn vị đưa ra những giải pháp để phấn đấu năm 2020 đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

           Tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt Lãnh đạo VKSND tỉnh biểu dương những kết quả của đơn vị đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đồng thời phát biểu ý kiến chỉ đạo trong năm 2020, đơn vị cần thực hiện tốt công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc Hội, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSNDTC về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 02/01/2020 của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ về công tác kiểm sát năm 2020

 

Đ/C Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

          Sau khi nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Phó viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Phương - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân huyện phát biểu ý kiến tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

          Kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND huyện đã nêu rõ: Năm 2020 VKSND huyện Cẩm sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của VKSND tỉnh  Phú Thọ,  phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc Hội đề ra tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội về công tác tư pháp; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời đồng chí Viện trưởng cũng yêu cầu từng cán bộ, Kiếm sát viên của đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, các bộ phận công tác phối hợp chặt chẽ với nhau, tham mưu tích cực về việc thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo Viện nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động của đơn vị được thông suốt, hiệu quả.

          Để ghi nhận những thành tích của đơn vị VKSND huyện Cẩm Khê đã đạt được năm 2019, thay mặt Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng đã trao  “Công nhận Tập thể lao động xuất sắc” của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ cho đơn vị VKSND huyện Cẩm Khê

 

Đ/C Nguyễn Huy Hoàng – Phó viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ trao “Công nhận tập thể lao động xuất sắc”

cho VKSND huyện Cẩm Khê đã có thành tích xuất sắctrong công tác Kiểm sát năm 2019

  

                                                Hoàng Liên Sơn- VKSND huyện Cẩm Khê