Ban cán sự đảng VKSND và Ban cán sự đảng TAND tỉnh Phú Thọ ký kết Nghị quyết liên ngành về phối hợp trong giải quyết vụ việc dân sự, hành chính

03:45 - Thứ Ba, 22/06/2021

  Thực hiện Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021, trong đó xác định công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Sau khi đánh giá“thực chất, hiệu quả” kết quả công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, thấy rằng:

  Ngành Tòa án nhân dân và Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chủ động, tích cực phối hợp trong việc giải quyết vụ việc dân sự, hành chính đạt được những kết quả rất quan trọng, có ý nghĩa lớn để mỗi ngành thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình; thực hiện tốt công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính phát sinh. Thông qua đó, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; góp phần xây dựng nền tư pháp minh bạch, hiệu lực; củng cố niềm tin của Nhân dân vào công lý, vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, còn phát sinh một số nội dung pháp luật chưa điều chỉnh cụ thể, rõ ràng, dẫn đến nhận thức của một số đơn vị, cá nhân chưa thống nhất, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động giải quyết vụ việc dân sự, hành chính của ngành Tòa án và hoạt động kiểm sát việc giải quyết của ngành Kiểm sát.

 
  Đ/C Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu ý kiến

   Trước tình hình trên, để tạo điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và tinh thần cải cách tư pháp; đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm của mỗi ngành trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội giao. Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã xin ý kiến, chủ trương của Tỉnh ủy; phối hợp với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo ngành Tòa án nhân dân tỉnh và chỉ đạo các tổ chức Đảng, đơn vụ nghiệp vụ thuộc thẩm quyền tổng hợp, báo cáo những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, chưa thống nhất để xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành Kiểm sát và ngành Tòa án trên phạm vi toàn tỉnh. Sau khi xem xét, thống nhất nội dung và căn cứ tình hình thực tế đã quyết định nâng cấp quy chế phối hợp lên thành Nghị quyết liên ngành giữa Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ nhằm đảm bảo tính chỉ đạo, quán triệt thống nhất trong công tác lãnh đạo của tổ chức đảng và chính quyền.

 
 
Đ/C Đỗ Ngọc Tuấn – Bí thư BCS Đảng, Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ phát biểu ý kiến

    Về kết cấu, nội dung của Nghị quyết gồm 03 phần, 12 điều; trong đó Nghị quyết liên ngành đã tạo ra cơ sở, căn cứ để các đơn vị TAND, Viện KSND, đội ngũ Kiểm sát viên, Thẩm phán chủ động phối hợp trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, hành chính. Điểm nổi bật Nghị quyết liên ngành đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho công tác kiểm sát, tạo thuận lợi cho Kiểm sát viên có thể tham gia bất kỳ giải đoạn nào;chủ động tiếp cận các chứng cứ, tài liệu do đương sự giao nộp hoặc Tòa án thu thập; tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ của Tòa án ngay từ giai đoạn nhận đơn khởi kiện, yêu cầu và thụ lý  đối với cả những vụ việc, kể cả trường hợp Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, phiên họp.

Một vấn đề nổi bật của Nghị quyết cũng đã thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của 02 ngành KSND và TAND tỉnh Phú Thọ trong quá trình“số hóa” theo xu hướng chung. Hai ngành thống nhất quan tâm đầu tư trang, thiết bị, cơ sở vật chất, áp dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành và thực thi nhiệm vụ; phối hợp hỗ trợ đảm bảo thực hiện tốt việc số hóa hồ sơ, phiên tòa xét xử có ghi âm, ghi hình; việc thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ điện tử....

 
 
 

 Lãnh đạo 2 ngành Viện kiểm sát – Tòa án tỉnh Phú Thọ ký kết Nghị quyết

  Có thể nói, việc ban hành Nghị quyết liên ngành của Ban cán sự đảng Viện KSND và Ban cán sự đảng TAND tỉnh Phú Thọ đã tạo ra một động lực thúc đẩy mới, một trong những giải pháp, biện pháp bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm sát nói riêng và thúc đẩy kết quả giải quyết vụ việc dân sự, hành chính nói chung. Đây là một biện pháp, cách làm “thực chất, hiệu quả”thể hiện chủ trương, phương châm lãnh đạo của Ban cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Phú Thọ hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát dân sự, hành chính trên địa bàn; thống nhất nhận thức và xác định công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2021 và những năm tiếp theo của Viện KSND tỉnh Phú Thọ cũng như toàn ngành Kiểm sát nhân dân./.

 
 
Lãnh đạo, Kiểm sát viên, thẩm phán 2 ngành chụp ảnh lưu niệm

 

                                                                                         Nguyễn Quỳnh Nam/ KSVTC