VKSND tỉnh Phú Thọ ban hành kiến nghị Tòa án huyện trong thụ lý, giải quyết việc "Yêu cầu xác định cha cho con"

04:19 - Thứ Tư, 12/05/2021

Thông qua công tác kiểm sát bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện, thành, thị của tỉnh Phú Thọ do Viện kiểm sát nhận dân các huyện, thành, thị gửi đến. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ thấy quyết định giải quyết việc dân sự số 02/2021/QĐST-HNGĐ ngày 24/02/2021 của TAND huyện Yên Lập giải quyết về việc "Yêu cầu xác định cha cho con" không đúng thẩm quyền,  cụ thể:

Tòa án nhân dân huyện Yên Lập thụ lý và giải quyết việc dân sự"Yêu cầu xác định cha cho con" theo yêu cầu của:Chị: Dương Thị B; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh: Đinh Trọng L.

Nội dung vụ việc: Trong thời kỳ hôn nhân với anh Vi Văn M, chị Dương Thị Bvà anh Đinh Trọng L có quan hệ tình cảm và sinh ra 1 con chungvào ngày 24/6/2016, dự kiến đặt tên là Đ.T.A.N.Sau đó, năm 2019, Tòa án giải quyết cho chị B và anh M ly hôn, không giải quyết về phần con chung đối với cháu Đ.T.A.N do anh M xác định không phải là con của anh.

Chị B và anh L đều thừa nhận cháu Đ.T.A.N là con chung của hai anh chị. Tuy nhiên, cháu Nsinhra trong thời kỳ hôn nhân giữa chị B với anh Mnên chị B gặp khó khăn trong quá trình làm giấy khai sinh cho cháu N tại Ủy ban nhân dân xã ĐT, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Vì vậy, chị B đề nghị Tòa án nhân dân huyện Yên Lập xác định anh L là cha của cháu Đ.T.A.N.

Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 02/2021/QĐST-HNGĐ ngày 24/2/2021 của TAND huyện Yên Lập quyết định:Chấp nhận đơn yêu cầu xác định cha cho con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình của chị Dương Thị B đối với anh Đinh Trọng L: Xác định anh Đinh Trọng L là cha của Đ.T.A.N.

 
 
Kiểm sát viên Phòng 9 báo cáo các nội dung vi phạm thông qua công tác Kiểm sát bản án,
quyết định sơ thẩm củaTòa án cấp huyện để tổng hợp ban hành kiến nghị
 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ nhận thấy:

Theo nội dung vụ việc thấy rằng chị B và anh L đều thừa nhận cháu Đ.T.A.N là con chung củachị B và anh L. Tòa án nhận định: Anh M trình bày cháu N không phải là con của anh;anh M không có tranh chấp gì với chị B, anh L và cháu N.

Kết quả xét nghiệm ADN số 978.24H/20/ADN ngày 23/9/2020 của Chi nhánh viện công nghệ ADN và phân tích di truyền tại Hà Nội kết luận: Anh Đinh Trọng L có quan hệ huyết thống bố con với người có tên dự kiến Đ.T.A.N.

Theo nội dung trình bày của các đương sự và nhận định của Tòa án thì giữa chị B, anh L và anh M không có tranh chấp gì trong việc xác định cháu Đ.T.A.Nlà con đẻ của anh L. Do đó, việc Tòa án nhân dân huyện Yên Lập thụ lý và giải quyết là không đúng với quy định tại khoản 10 Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Điều 101 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Khoản 10 Điều 29 BLTTDS năm 2015 quy định: "10. Yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình".

Điều 101 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định: "Thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con:

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp. 

2. Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết và trường hợp quy định tại Điều 92 của Luật này…."

 

Như vậy, Tòa án nhân dân huyện Yên Lập đã thụ lý, giải quyết việc dân sự “Yêu cầu xác định cha cho con” không đúng thẩm quyền. Tại thời điểm VKSND tỉnh Phú Thọ nhận được Quyết định giải quyết việc dân sự thì đã hết thời hạn kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát, do vậy ngày 6/4/2021, VKSND tỉnh Phú Thọ đã ban hành kiến nghị số 176/KN-VKS-HNGĐ đối Tòa án nhân dân huyện Yên Lập; TAND huyện Yên Lập đã có văn bản trả lời nhất trí với nội dung kiến nghị.

 

Sau khi nhận được văn bản kiến nghị do Viện kiểm sát tỉnh gửi, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng đã có văn bản rút kinh nghiệm trong công tác thụ lý, giải quyết việc dân sự đối với Tòa án các huyện, thành, thị trong toàn tỉnh.

 

                                                               Lê Thị Thanh Hải (Phòng 9) tổng hợp.