Phòng 9, Phòng 10 VKSND tỉnh Phú Thọ triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021

08:45 - Thứ Ba, 02/02/2021

VKSND tỉnh Phú Thọ triển khai công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự; các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

 
            Sáng ngày 01/02/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức triển khai công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự; các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luậtbằng hình thức trực tuyến.Tại điểm cầu VKSND tỉnh Phú Thọ đồng chí đồng chí Phạm Thị Kim Hoa và đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh đồng chủ trì hội nghị với sự tham dự của Lãnh đạo Phòng, kiểm sát viên, chuyên viên các Phòng 9, Phòng 10 và 13 điểm cầu ở VKSND các huyện, thành, thị.
 
 

Đ/C Phạm Thị Kim Hoa – Phó viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai công tác

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Long Hà - Trưởng phòng 9 triển khai Hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình năm 2021 đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ là:Tiếp tục thực hiện đồng bộ việc  “Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm ngang cấp”với những 6 nhóm giải pháp cụ thể, thiết thực. Triển khai công tác năm 2021, đồng chí Hà nhất mạnh về những điểm mới trong thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm đó là: Không thực hiện giao chỉ tiêu kháng nghị như các năm trước mà tính trên tỷ lệ số kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát đối với bản án, quyết định của Tòa án ngang cấp được tính trên số bản án, quyết định sơ thẩm bị Tòa án cấp phúc thẩm sửa hoặc hủy nhưng Viện kiểm sát cùng cấp không phát hiện ra vi phạm hoặc phát hiện ra muộn, hết thời hạn kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát; đồng thời thực hiện tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm có ghi âm, ghi hình và sẽ tổ chức rút kinh nghiệm trực tuyến giữa Phòng nghiệp vụ với các đơn vị Viện kiểm sát huyện trong cùng một cụm thi đua.

 
 

Đ/C Trưng phòng 9 triển khai kế hoạch công tác năm 2021

 

Đồng chí Lê Xuân Hưng - Trưởng phòng 10 triển khai kế hoạch công tác kiểm sát các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trong đó cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm là: “Nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp” với những giải pháp cụ thể, định hướng cho Viện kiểm sát cấp huyện trong việc phát hiện vi phạm của Tòa án.

 
 

Đồng chí Trưởng phòng 10 triển khai kế hoạch công tác năm 2021

 

Chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Viện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 về “Công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2021”, kế hoạch số 02/KH-VKSTC ngày 05/01/2021 về công tác trọng tâm năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; kế hoạch số 19/KH-VKS ngày 13/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ; hướng dẫn số 07/HD-VKSTC ngày 11/01/2021, hướng dẫn số 01/HD-VKSTC ngày 04/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự; các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luậtnăm 2021. Đồng thời lưu ý Viện kiểm sát cấp huyện một số vấn đề về tăng cường kiến nghị phòng ngừa; thỉnh thị Viện kiểm sát tỉnh; gửi bản án, quyết định sơ thẩm... Từ đó, tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Viện kiểm sát trong kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, lao động, kinh doanh thương mại.

 
 

Đ/C Nguyễn Huy Hoàng – Phó viện trưởng VKSND tỉnh kết luận hội nghị

 

Hội nghị đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động đối với toàn thể cán bộ, công chức ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ.

                                                                                            Lê Thị Thanh Hải/ Phòng 9

Một số điểm cầu cấp huyện: