Chi bộ Phòng 9 + Phòng 10 thực hiện xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020

08:45 - Thứ Tư, 16/12/2020

         Thực hiện Công văn số 65 ngày 01/12/2020 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức Đảng dưới cơ sở trực thuộc và đảng viên năm 2020. Ngày 14/12/2020 tại trụ sở Viện KSND tỉnh Phú Thọ, Chi bộ Phòng 9 và Phòng 10 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020.

Trong năm công tác 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên, của Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Viện KSND tỉnh Phú Thọ, Chi bộ Phòng 9 và Phòng 10 đã lãnh đạo hai phòng nghiệp vụ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bám sát và triển khai có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ đã đề ra trong năm. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, biên chế ít song các cán bộ, đảng viên và Ban Chi ủy chi bộ đã thể hiện sự thống nhất, đoàn kết, nỗ lực cao trong công việc, công tác chuyên môn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hai Phòng nghiệp vụ đều đã đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ quan trọng của ngành Kiểm sát giao như:

          - Chỉ tiêu kháng nghị: Hai tổ đảng ban hành 14 bản kháng nghị phúc thẩm, vượt chỉ tiêu đề ra là 06 kháng nghị. Tỷ lệ kháng nghị được Tòa án chấp nhận đạt trên 90%, vượt chỉ tiêu đề ra.

          - Chỉ tiêu kiến nghị: Hai tổ đảng ban hành 08 bản kiến nghị đều được chấp nhận, nội dung kiến nghị phong phú, đa dạng bao gồm kiến nghị những vi phạm của ngành Tòa án và chú trọng kiến nghị các cơ quan hữu quan trong phòng ngừa các vi phạm pháp luật, đặc biệt số lượng kiến nghị phòng ngừa chiếm ưu thế và có xu hướng gia tăng được các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá như một “kênh phản biện” để góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

          - Chỉ tiêu phiên tòa rút kinh nghiệm: Hai tổ đảng thực hiện 12 phiên tòa rút kinh nghiệm, vượt chỉ tiêu đề ra là mỗi Kiểm sát viên thực hiện ít nhất 01 phiên tòa.

          - Chỉ tiêu ban hành thông báo rút kinh nghiệm: Hai tổ đảng đã tham mưu, đề xuất ban hành 06 bản thông báo rút kinh nghiệm, vượt chỉ tiêu đề ra.

          - Tổ chức Hội nghị trực tuyến giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật cho 02 cấp Viện KSND tỉnh Phú Thọ. Sau hội nghị đã tham mưu cho Lãnh đạoViện kiểm sát tỉnh ban hành văn bản giải đáp khó khăn vướng mắc số 594 ngày 14/9/2020 để giải đáp hơn 20 nội dung vướng mắc do các Viện kiểm sát cấp huyện đưa ra tại Hội nghị trực tuyến. Ngoài ra, còn một số nội dung vướng mắc đang chờ để thống nhất với Tòa án tỉnh và xin ý kiến chỉ đạo của Viện kiểm sát cấp trên.

        - Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Viện KSND tỉnh và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công cuộc thi “Xây dựng Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm dân sự, hành chính” tạo ra không khí học tập, thi đua sôi nổi; góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm sát tư pháp.

 

 Chi bộ tổ chức học tập chuyên đề  “Nâng cao chất lượng kiến nghị - kháng nghị”

Thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân thuộc chi bộ đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ đánh giá cao và công nhận đạt các danh hiệu thi đua như: Phòng 9 “Tập thể lao động xuất sắc”, đề nghị Viện KSND tối cao tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân”; tặng “Bằng khen” vì 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phòng 10 được công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”; 04 đồng chí được công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020”; 03 cá nhân được đề nghị Viện KSND tối cao tặng bằng khen vì có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

          Không chỉ nổi bật ở kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng của chi bộ cũng đạt được những kết quả thực chất. Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp; phổ biến, tuyên truyền các văn kiện của Đảng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; chú trọng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa XI, khóa XII về chỉnh đốn tổ chức Đảng và tuyên truyền, phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên nhận diện sâu sắc 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mỗi cán bộ, đảng viên thật sự ý thức được vai trò tiên phong, gương mẫu của mình làm cho việc học tập các văn kiện của Đảng đi vào cuộc sống và ngày càng thể hiện tính thực chất.

       Tại hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020 của Chi bộ, Ban Chi ủy đã trình bày Báo cáo tổng kết, Báo cáo kiểm điểm tập thể trên tinh thần khách quan, trung thực và đầy đủ các nội dung; các đồng chí đảng viên đã thảo luận sôi nổi trong không khí dân chủ; các ý kiến đã tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm cho tập thể và cá nhân trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị. Hội nghị cũng đã thống nhất tự đánh giá tập thể Ban Chi ủy Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% các đồng chí đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó đồng chí Bí thư Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

 

                     Nguyễn Quỳnh Nam – Phòng 9