VKSND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 02 phiên tòa Dân sự phúc thẩm rút kinh nghiệm

02:38 - Thứ Tư, 23/09/2020

Tiếp tục triển khai, thực hiện hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động rút kinh nghiệm. Ngày 18/9/2020, Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức 02 phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm do có kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.

Kiểm sát viên kiểm sát xét xử tại phiên tòa là đồng chí Nguyễn Thị Long Hà - Kiểm sát viên trung cấp Phòng 9. Tham dự phiên tòa có các đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên Phòng 9 VKSND tỉnh cùng các đồng chí Thẩm phán, Thư ký Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã làm tốt vai trò kiểm sát xét xử: Kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật tố tụng của Hội đồng xét xử, Thẩm phán, Thư ký Tòa án. Kiểm sát viên đặt câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều vấn đề mà Hội đồng xét xử chưa làm rõ, góp phần làm sáng tỏ nội dung vụ án từ đó có đầy đủ lý lẽ sắc bén, hợp lý, hợp tình để bảo vệ kháng nghị đã được Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ.

Vụ thứ nhất: Vụ án: “Tranh chấp di sản thừa kế”, giữa nguyên đơn:Ông Hoàng Văn Hòa; trú tại: Khu 9, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nguyên đơn:Bà Phạm Thị Thắm - Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ); bị đơn: Ông Hoàng Văn Sáu - Trú tại: Khu 9, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:Bà Hoàng Thị Cường; bà Hoàng Thị Phú; bà Hoàng Thị Hợp; bà Hoàng Thị Minh Lý; bà Chu Thị Hảo; anh Hoàng Trọng Vinh;anh Hoàng Ngọc Chiến.

         Ngày 09/12/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị theo trình tự phúc thẩm đối với bản án dân sự sơ thẩm số 13/2019/DS-ST ngày 12/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba do:Vi phạm khi chia phần di sản thừa kế cụ Thăng được hưởng của cụ Tăng theo pháp luật mà không theo di chúc của cụ Thăng; chia thừa kế diện tích đất nông nghiệp không đúng quy định của pháp luật; Bản án sơ thẩm chia thừa kế theo pháp luật đối với quyền sử dụng đất nhưng không xem xét đến giá trị tài sản trên đất và công sức tôn tạo quản lý di sản là chưa thực hiện theo Án lệ số 05/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016; vi phạm về tính án phí không chính xác.
          Ngày 18/11/2019 ông Hoàng Văn Sáu kháng cáo, không đồng ý với bản án sơ thẩm, đề nghị cho ông được hưởng toàn bộ di sản theo di chúc của cụ Thăng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đã làm rõ những nội dung kháng cáo của nguyên đơn, kháng nghị của Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 BLTTDS không chấp nhận kháng cáo, chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện kiểm sát tỉnh, sửa bản án sơ thẩm theo các nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát.

 


 

Toàn cảnh phiên tòa dân sự phúc thẩm

Vụ thứ hai: Vụ án "Tranh chấp hôn nhân và gia đình" giữa: Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Thuyết- Chỗ ở hiện nay: khu 8, xã Hạ Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; bị đơn: Anh Hán Văn Quang - Địa chỉ: khu 6, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Phù Ninh.

          Ngày 14/7/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị theo trình tự phúc thẩm đối với Bản án tranh chấp hôn nhângia đình số 11/2020/HNGĐ-ST ngày 15/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh do có vi phạm về án phí: Bản án sơ thẩm đã không quyết định buộc các đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho hợp đồng vay tiền đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ là vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 26 và điểm e khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2106 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
          Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 BLTTDS: Chấp nhận nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ, sửa bản án sơ thẩm về án phí buộc anh Quang và chị Thuyết phải chịu án phí có giá ngạch tính trên số tiền còn phải trả cho Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phù Ninh.


Kiểm sát viên kiểm sát xét xử tại phiên tòa phúc thẩm

Phiên tòa dân sự phúc thẩm rút kinh nghiệm đã góp phần tăng cường cho các Kiểm sát viên, chuyên viên trong đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự đào tạo, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi nâng cao về kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình đồng thời cũng là một trong những giải pháp có hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ hàng năm theo Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của khâu công tác này.

 

                                                                                                          Lê Hải - Phòng 9 VKS tỉnh.