Chi bộ phòng 9 - phòng 10 tổ chức học tập chuyên đề năm 2018

02:10 - Thứ Tư, 16/05/2018

         Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Công văn số 24- CV/ĐU ngày 17/4/2018 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về sinh hoạt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chiều ngày 10/4/2018, Chi bộ Phòng 9 + Phòng 10 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức triển khai học tập chuyên đề, nội dung thảo luận theo sự gợi ý của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ: “Những tồn tại và biện pháp khắc phục trong phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ kiểm sát trước yêu cầu cải cách tư pháp”. 
 
 
 
Toàn cảnh cuộc họp
 
         Tại cuộc họp, các đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều ý kiến về những tồn tại trong phong cách, tác phong, lề lối làm việc của người cán bộ kiểm sát; đồng thời cũng đưa ra được những giải pháp thiết thực, cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng người cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
 
         Một trong những vấn đề được đưa ra cuộc họp để thảo luận đó là “Phong cách làm việc khoa học”. Đây là nội dung quan trọng để xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Bác, phong cách làm việc khoa học là phải biết quý trọng thời gian, biết giờ nào làm việc ấy và có năng lực giải quyết công việc một cách tốt nhất, trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, trên thực tế còn nhiều cán bộ, đảng viên sử dụng thời gian chưa hợp lý, sắp xếp công việc không khoa học, chưa tận dụng triệt để thời gian cho việc nghiên cứu văn bản để nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ... dẫn đến giải quyết công việc được giao đôi khi chưa thực sự tốt, như: Chưa quản lý chặt chẽ, kịp thời việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm; chưa kịp thời phát hiện những vi phạm trong hoạt động tư pháp để ban hành kháng nghị, kiến nghị...Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo đơn vị cần quan tâm, chỉ đạo sát sao, nhưng quan trọng nhất là bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu trong mọi việc.
 
 
 
Đ/c Phạm Thị Kim Hoa- Ủy viên BCS Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh
Phát biểu thảo luận tại cuộc họp
 
         Phát biểu thảo luận, đồng chí Phạm Thị Kim Hoa- Ủy viên BCS Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phải nhận thức được sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biến việc học theo, làm theo Người trở thành thói quen, thành lẽ thông thường; làm theo Người, học theo Người ở mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải tổ chức thành phong trào, không cần ai phải đôn đốc...làm được như vậy mới thực sự đạt được kết quả mà Đảng và Nhà nước mong muốn. 
 
         Kết thúc buổi họp tập, toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng 9 + Phòng 10 cùng đăng kí cam kết học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
 
                                                                                                                         Nguyễn Thị Long Hà 
                                                                                                                               Bí thư Chi bộ