Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các chuyên đề về dân sự, hành chính.

04:28 - Thứ Tư, 28/06/2017

         Với mục đích nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm dân sự; xác định rõ ràng, chính xác các nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi tranh tụng của Kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hành chính cũng như về thực hiện quyền yêu cầu trong công tác kiểm sát việc giải quyết án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động. Ngày 23/6/2017, Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện 3 chuyên đề về dân sự, hành chính. Đồng chí Phạm Thị Kim Hoa - Ủy viên Ban cán sự Đảng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Phó ban chỉ đạo Đề án số 69 về “Nâng cao năng lực kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự sơ thẩm của Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ” dự và chỉ đạo. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới tất cả 13 điểm cầu tại 13 Viện kiểm sát các huyện, thành, thị. Điểm cầu chính tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ gồm toàn thể cán bộ, kiểm sát viên Phòng 9, Phòng 10, các đồng chí Phó viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện phụ trách công tác kiểm sát án dân sự. 
         Tại Hội nghị, đại diện hai phòng nghiệp vụ đã trình bày 03 chuyên đề: “ Nâng cao chất lượng bài Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm”; “Nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi tranh tụng của Kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hành chính” và Chuyên đề: “Sơ kết một năm thực hiện Luật tố tụng hành chính, Bộ luật tố tụng dân sự về thực hiện quyền yêu cầu trong công tác kiểm sát việc giải quyết án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động”. (Riêng chuyên đề về Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính với tên gọi như vậy, theo chúng tôi là chưa rõ, vì hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên chỉ có ở các phiên tòa phúc thẩm, giám đốc thẩm và chỉ trong trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị).
 
 
 
Đ/C Phạm Thị Kim Hoa – Ủy viên BCS Đảng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ khai mạc hội nghị
 
         Thông qua từng chuyên đề, Hội nghị đã làm rõ hơn nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mai, lao động trong việc thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát; đánh giá thực trạng, những khó khăn vướng mắc, tồn tại trong hoạt động kiểm sát án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại trong thời gian qua và thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát án dân sự ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ. Đồng thời đưa ra một số giải pháp, yêu cầu nhằm: trang bị các kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên khi thực hiện nhiệm vụ; nâng cao năng lực cũng như chất lượng kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính. 
 
 
Toàn cảnh hội nghị
 
         Sau khi nghe các chuyên đề, tại hội nghị nhiều ý kiến tham luận có chất lượng, có tâm huyết từ các cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành, thị. Trong đó, các ý kiến tham luận đều tập trung đóng góp xây dựng nội dung bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm mục đích bài phát biểu phải phản ảnh được toàn bộ quá trình thụ lý, giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, của Thư ký phiên tòa cũng như những người tham gia tố tụng tại phiên tòa. Đồng thời, phân tích, nhận định, đánh giá đầy đủ các tình tiết của vụ án nhằm đưa ra quan điểm giải quyết có căn cứ và đúng pháp luật; có chất lượng cao nhất từ hình thức đến nội dung, và phải thể hiện được vị trí, vai trò của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm. 
         Bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Kim Hoa ghi nhận những đóng góp tâm huyết của cán bộ, Kiểm sát viên các VKS cấp huyện. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện Chuyên đề về “Nâng cao chất lượng bài Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên toà sơ thẩm dân sự” vì đây là một trong 5 nội dung trọng tâm của Đề án “Nâng cao năng lực kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự sơ thẩm của Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ” sẽ triển khai trong thời gian tới và yêu cầu các đơn vị lưu ý một số vấn đề:
         Một là, về thực hiện quyền yêu cầu của Viện kiểm sát: thực hiện đầy đủ quyền yêu cầu của Viện kiểm sát theo quy định của BLTTDS 2015 và Luật tố tụng hành chính 2015, Thông tư liên tịch số 02 và 03 về quan hệ phối hợp trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính. Đặc biệt là có thêm một quyền yêu cầu mới, đó là quyền “yêu cầu Toà án xác minh, thu thập chứng cứ”. Việc nghiên cứu, áp dụng thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 
         Hai là, về kiểm sát thời hiệu khởi kiện: KSV khi nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử phải kiểm sát về thời hiệu khởi kiện. Nếu vụ án thuộc trường hợp đã hết thời hiệu khởi kiện thì tại phiên tòa sơ thẩm, KSV cần giải thích và hỏi rõ đương sự có yêu cầu Tòa án áp dụng thời hiệu hay không. Đây là vấn đề tế nhị và nhạy cảm đặt trong mối quan hệ giữa thẩm phán được phân công thụ lý vụ án với một trong các bên đương sự (tức là: loại trừ yếu tố lỗi vô ý của thẩm phán không phát hiện ra việc khởi kiện đã hết thời hiệu ở giai đoạn thụ lý ban đầu…) nhưng khi Kiểm sát viên tiếp cận hồ sơ vụ án thì: nếu phát hiện ra thì phải có yêu cầu bằng văn bản gửi tòa án yêu cầu thẩm phán lập biên bản với các đương sự về việc còn hay hết thời hiệu để các đương sự được thực hiện quyền yêu cầu của họ).
         Ba là, về thủ tục mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ. Đây là thủ tục mới được quy định trong BLTTDS 2015, và Luật tố tụng hành chính 2015. Theo đó, thủ tục mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ là bắt buộc trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. Mục đích của phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ là để công khai tài liệu, chứng cứ đã giao nộp cho Tòa án và việc gửi tài liệu, chứng cứ cho đương sự khác; bổ sung tài liệu, chứng cứ; yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ nếu thấy cần thiết. Quy định này nhằm đảm bảo cho các đương sự đều biết được những tài liệu, chứng cứ đã được thu thập do tòa án thực hiện hoặc do các đương sự cung cấp, giao nộp cho tòa án, nhằm đảm bảo cho các đương sự chuẩn bị và thực hiện quyền tranh tụng trong quá trình giải quyết vụ án tại tòa án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm sau này. Yêu cầu Kiểm sát viên trong quá trình kiểm sát hồ sơ chuẩn bị xét xử sơ thẩm cần đặc biệt quan tâm đến thủ tục này, nhằm đảm bảo các chứng cứ do đương sự cung cấp, các chứng cứ do Tòa án thu thập đều được công khai cho các đương sự biết để thực hiện quyền tranh tụng của mình.
 
 
Bích Liên- KSV phòng 9