Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ kiến nghị khắc phục vi phạm về quản lý đất đai.

11:12 - Thứ Hai, 18/07/2016

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ kiến nghị khắc phục vi phạm về quản lý đất đai.

            Thời điểm từ 30/12/2015 đến 30/4/2016, thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm và phúc thẩm của Tòa án về tranh chấp quyền sử dụng đất tại địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phát hiện công tác quản lý, chấp hành pháp luật về đất đai trong hoạt động: đăng ký, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện Thanh Sơn còn một số tồn tại, thiếu sót cụ thể:
             Thứ nhất: Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sơ đồ kèm theo không đúng với diện tích được cấp. Dẫn đến người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn cứ vào sơ đồ để khởi kiện.
           Thứ hai: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không theo trình tự quy định của pháp luật về đất đai. Các vụ án này là tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bố, mẹ và các con. UBND cấp xã chỉ căn cứ vào tờ kê khai của con đã xác nhận để làm thủ tục chuyển lên cấp trên, không cần có ý kiến của bố, mẹ là người đang có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phòng tài nguyên và môi trường huyện Thanh Sơn là cơ quan tham mưu cho UBND huyện Thanh Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tiến hành các thủ tục thẩm định nhưng không phát hiện thiếu sót để khắc phục dẫn đến vi phạm. Từ những vi phạm này là nguyên nhân xảy ra tranh chấp trong nội bộ, gây nên bất hoà trong gia đình.
            Thứ ba: Việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận, giao đất lâm nghiệp không cụ thể để xảy ra tranh chấp: Các hộ không được giao đất cụ thể nên làm không đúng lô, thửa, diện tích theo giấy chứng nhận. Khi lập hồ sơ, giao đất không có quyết định thu hồi các diện tích hộ khác đang canh tác hoặc ghi đất trống đồi núi trọc nhưng lại có cây rừng trồng. Các hộ này đã sử dụng đất ổn định nhiều năm, chỉ khi chuyển nhượng kiểm tra lại mới phát hiện ra là đất không đúng với giấy chứng nhận. Điều này gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp một cách đúng đắn. Gây nên những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.
            Thứ tư: Thông qua việc giải quyết các vụ án nêu trên thấy: Việc lưu trữ hồ sơ, các quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước (UBND xã, UBND huyện) tại huyện Thanh Sơn chưa đầy đủ. Người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình bày chỉ được nhận giấy chứng nhận còn quyết định cấp giấy chứng nhận thì không được giao, xác minh tại UBND hai cấp thì không lưu trữ. Điều này gây khó khăn cho việc khi Toà án tuyên huỷ các quyết định cá biệt. 
            Quá trình kiểm sát giải quyết các vụ án nêu trên Viện kiểm sát nhận được nhiều ý kiến của đương sự đề nghị xem xét trách nhiệm của cán bộ thi hành công vụ.
            Từ những vi phạm, thiếu sót của cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước và cá nhân cán bộ thi hành công vụ của huyện Thanh Sơn thông qua kiểm sát các vụ án dân sự cần được chấn chỉnh, khắc phục. Nhằm góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, ổn định tình hình trong nội bộ nhân dân. Góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng “nông thôn mới”. Để đảm bảo cho pháp luật được chấp hành thống nhất, các việc làm vi phạm của cán bộ công chức phải được kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, các sơ hở thiếu sót cần được khắc phục. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành bản kiến nghị số 361/VKS-DS ngày 31/5/2016. Đề nghị ông chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cần tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đất đai theo quy định của pháp luật với các nhóm giải pháp như sau: Tổ chức họp kiểm điểm để rút kinh nghiệm, quy trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có vi phạm theo các dạng như Viện kiểm sát tổng hợp nêu trên; Có biện pháp thường xuyên rà soát để phát hiện những vi phạm của cấp xã và cơ quan chuyên môn cấp huyện để bàn biện pháp khắc phục. UBND huyện chỉ đạo các UBND cấp xã tăng cường công tác hoà giải ở cơ sở khi có tranh chấp đất đai để các bên đương sự thoả thuận, đề nghị cơ q uan nhà nước điều chỉnh những biến động về sử dụng đất nhằm hạn chế khởi kiện giải quyết tranh chấp tại Toà án; Chấm dứt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định. Khi lập hồ sơ, giao đất cho tập thể, cá nhân phải kiểm tra phù hợp với thực trạng sử dụng đất. 
            Đây là một số dạng vi phạm được tổng hợp và kiến nghị nhằm phòng ngừa trong hoạt động quản lý nhà nước. Bản kiến nghị cũng yêu cầu tổ chức thực hiện và trả lời cho Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật. 
 
                                                                                 Đỗ Văn Hiên - Trưởng phòng 9, VKS tỉnh Phú Thọ