VKSND tỉnh Phú Thọ trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ

09:28 - Thứ Ba, 08/09/2020

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 290/QĐ-KSTHA và kế hoạch số 477/KH-VKS ngày 23/7/2020 về việc trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ. Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Kiểm sát viên phòng 8 phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ.

Tại buổi công bố Quyết định, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – Phó  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Mục đích của việc kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ là nhằm đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định của Tòa án chưa có hiệu lực pháp luật nhưng thuộc trường hợp được thi hành ngay theo quy định của pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và kịp thời.

 

Đ/c Nguyễn Đăng Khoa, Phó viện trưởng VKSND tỉnh công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp

Trên cở sở kiểm sát công tác thi hành án dân sự thời điểm từ 01/8/2019 đến 05/8/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ, Đoàn kiểm sát trực tiếp đã tổng hợp những ưu điểm, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục, cụ thể: Đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn đề ra các biện pháp và phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết kịp thời hiệu quả nhiều vụ việc thi hành án nên số tiền đã giải quyết chiếm tỷ lệ tương đối cao trong tổng số việc có điều kiện thi hành.

Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm trên Đoàn kiểm tra nêu một số tồn tại trong công tác thi hành án dân sự của đơn vị như sau: Ban hành quyết định thi hành án khi chưa đến thời hạn của bản án – vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016; Một số hồ sơ chưa xác minh điều kiện thi hành án kịp thời – vi phạm khoản 1, khoản 2 Điều 44 Luật thi hành án dân sự; Một số hồ sơ không đánh số bút lục, không lưu đầy đủ tài liệu thể hiện quá trình tổ chức thi hành án – vi phạm quy định tại Điều 33 Thông tư 01/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ tư pháp.  

 

Đ/C Chi cục trưởng Chi cục THADS TX Phú Thọ tiếp thu những tồn tại của đơn vị

Kết thúc đợt  kiểm sát trực tiếp, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa đã kết luận đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Thọ, đồng thời yêu cầu khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới và đã được Chi cục THADS thị xã Phú Thọ nhất trí tiếp thu sửa chữa những tồn tại của đơn vị.

 

                                                               Vũ Lê Hương – KSV Phòng 8