Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án hình sự giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Trại giam Tân Lập

03:55 - Thứ Sáu, 10/04/2020

Thực hiện chương trình công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã phối hợp cùng với Ban Giám thị Trại giam Tân Lập tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp số 869 ngày 23/12/2014 giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Trại giam Tân Lập trong công tác thi hành án hình sự.

Đánh giá hơn 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp, cơ bản hai đơn vị đã thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả tốt trong quá trình thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án hình sự. Tuy nhiên, do Quy chế ban hành đã lâu, nhiều quy định của pháp luật có liên quan, điều chỉnh công tác thi hành án hình sự đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi quy định khác. Đặc biệt là Luật thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2020) có nhiều nội dung mới, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp cho phù hợp.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19 và ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, hai ngành không tổ chức lễ ký kết trực tiếp mà thực hiện tiếp ký thông qua đường bưu điện. Ngày 27/3/2020, Quy chế phối hợp (sửa đổi, bổ sung) đã được các bên ký kết thông qua với 03 Chương và 20 Điều. Nội dung phối hợp công tác giữa hai đơn vị gồm:

 Phối hợp trong việc thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành án hình sự, trao đổi và cung cấp thông tin, số liệu; trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; Phối hợp trong khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi khi xảy ra việc phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Tân Lập chết; Phối hợp thực hiện công tác trực tiếp kiểm sát tại Trại giam Tân Lập theo quy định tại Điều 167 Luật Thi hành án hình sự; Phối hợp công tác trong tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; việc lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; phối hợp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án hình sự; Quy định thống nhất về việc bảo mật và cung cấp thông tin, chế độ hội họp và phối hợp thực hiện Quy chế.

Lãnh đạo hai đơn vị giao cho 01 đồng chí Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phụ trách công tác kiểm sát thi hành hình sự và 01 đồng chí Phó giám thị Trại giam Tân Lập trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực Quy chế trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi đơn vị.

Quy chế phối hợp được ký kết tạo cơ sở để hai đơn vị hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án phạt tù và công tác kiểm sát thi hành án phạt tù trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

                                  Đỗ Văn Hiên - Trưởng phòng 8, VKSND tỉnh Phú Thọ