Kiểm tra, giám sát liên ngành việc tuân theo pháp luật trong công tác KS tạm giữ, tạm giam và THAHS

11:03 - Thứ Sáu, 11/10/2019

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 và Quy chế phối hợp  số 01/QCPHCT-UBMTTQ-VKS ngày 09/10/2014 giữa Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Ngày 8/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Công an huyện Yên Lập và UBND thị trấn Yên Lập. Đoàn kiểm tra giám sát liên ngành do đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – PVT Viện kiểm sát tỉnh làm trưởng đoàn; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí Kiểm sát viên phòng 8 và các đồng chí chuyên viên thuộc Ban Dân chủ - Pháp luật - Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Phú Thọ.

 

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Đoàn đã tổng hợp đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Công an huyện Yên Lập. Cụ thể là: Trong công tác tạm giữ, tạm giam, khi tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam vào Nhà tạm giữ, Công an huyện Yên Lập đã tiến hành phân loại, thực hiện thủ tục, hồ sơ tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam và thực hiện chế độ cho họ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Về công tác thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Yên Lập và UBND thị trấn Yên Lập đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành liên quan trong việc tiếp nhận các quyết định thi hành án, hoàn tất thủ tục, danh sách người chấp hành án phạt tù để đưa đi thi hành án; Thực hiện việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, việc tạm đình chỉ, hoãn thi hành án; Công tác quản lý, giáo dục, thực hiện các chế độ đối với người chấp hành án phạt tù… tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

 
 
 
  

 

( Toàn cảnh buổi làm việc)

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên, Đoàn cũng nêu một số thiếu sót trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Công an huyện Yên Lập như: Việc thụ lý sổ sách chưa được ghi chép đầy đủ; một số hồ sơ tạm giam còn thiếu các thủ tục … Trong công tác thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Yên Lập chưa kịp thời phát hiện những sai sót trong công tác hoãn thi hành án để kiến nghị với cơ quan cấp trên. Đối với Công an thị trấn Yên Lập thì việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ có trường hợp còn chưa đúng quy định của pháp luật…

Kết thúc buổi kiểm sát, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm phát biểu đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an huyện Yên Lập và Công an thị trấn Yên Lập  đồng thời yêu cầu khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

                                                                                   Thiều Huyền – Phòng 8