Công tác phối hợp tổ chức tha phạm nhân có quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt 1/2018

04:20 - Thứ Hai, 06/08/2018

         Triển khai thi hành quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện của Bộ luật Hình sự năm 2015, Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện (Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/6/2018); Thông tư số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 9/02/2018 của Bộ công an, Bộ quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Trại giam Tân lập thuộc Tổng cục VIII - Bộ công an đã tiến hành rà soát trên khoảng bốn nghìn phạm nhân đang chấp hành án tại Trại và lập 57 hồ sơ đề nghị Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện tỉnh Phú Thọ xét duyệt. Ngày 01,03/8/2018 Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đã họp và chấp thuận ban hành quyết định tha tù trước thời hạn cho 57 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Tân Lập, việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện bảo đảm khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật.
 
 
 
Toàn cảnh lễ công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện
 
         Ngày 04/8/2018, Trại giam Tân Lập thuộc Tổng Cục VIII - Bộ Công an tiến hành tổ chức công bố Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 57 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Tân Lập, tới dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Bộ công an có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ công an, cùng các ông, bà Lãnh đạo Tổng cục VIII, Lãnh đạo các phòng ban Tổng cục VIII; về phía tỉnh Phú Thọ có ông Dương Hoàng Hương - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân hai huyện Hạ Hòa, Yên lập; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn đơn vị đóng quân; về phía Tòa án nhân dân tỉnh có ông Ngô Tố Dụng – Chánh án; ông Hoàng Phúc Thọ - Trưởng phòng 8 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đến dự và đưa tin còn có các phóng viên Báo, Đài truyền hình tỉnh Phú Thọ, Đài truyền hình Công an nhân dân và khoảng 500 phạm nhân đang chấp hành án tại Phân trại số 1 – Trại giam Tân Lập; cùng 57 phạm nhân và gia đình phạm nhân được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt 1/2018.
 
 
 
Đ/C Nguyễn Khắc Chinh – Giám thị TGTL trao quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân
 
         Tại buổi lễ Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ công an nhận định đây là chế định mới, tiến bộ của Bộ luật Hình sự năm 2015; việc tha tù trước thời hạn có điều kiện, là chính sách nhân đạo của Nhà nước ta đối với người đang chấp hành án phạt tù. Đồng thời, đánh giá cao công tác phối hợp giữa Trại giam Tân Lập với Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tỉnh Phú Thọ, cũng như các cấp chính quyền địa phương tỉnh Phú Thọ trong công tác dà soát, lập hồ sơ đề nghị và và ban hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 57 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Tân Lập và không để xảy ra sai sót tiêu cực trong công tác xét tha tù trước thời hạn của các cơ quan chức năng...
 
 
 
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ công an phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ
 
         Qua đó, cũng động viên các phạm nhân tiếp tục cải tạo tốt để nhận được sự khoan hồng của Nhà nước, sớm trở về với gia đình, Thứ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tỉnh Phú Thọ cần làm tốt công tác tuyên truyền mục đích của việc tha tù trước thời hạn. Mọi phạm nhân đều có quyền bình đẳng và đều có quyền được hưởng khoan hồng xét tha tù trước thời hạn của pháp luật và đề nghị các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp, doanh nhân cùng chung tay để giúp cho phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích, có đóng góp cho gia đình và xã hội.
 
 
 
Phạm nhân được tha tù trước hạn có điều kiện phát biểu
 

 
                                                                                                                   Phúc Thọ - phòng 8 VKS tỉnh