Kiểm tra, giám sát liên ngành công tác tạm giữ, tạm giam và THAHS năm 2018

11:02 - Thứ Tư, 02/05/2018

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
                                                  trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2018
 
         Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018 và Quy chế phối hợp số 01/QCPHCT-UBMTTQ-VKS ngày 09/10/2014 giữa Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Nhằm đảm bảo các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được chấp hành nghiêm chỉnh; tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm và các quyền khác theo pháp luật được tôn trọng; thủ tục bắt tạm giữ, tạm giam và đưa người vào chấp hành án phạt tù thực hiện đúng trình tự pháp luật quy định. Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Phù Ninh.
 
         Thành phần đoàn kiểm tra, giám sát có các đồng chí: Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên - Phó Viện Trưởng Viện Kiểm sát tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí Kiểm sát viên phòng 8, lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật - Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Phú Thọ. 
 
         Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Đoàn kiểm tra giám sát Liên ngành đã tổng hợp đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Công an huyện Phù Ninh. Cụ thể là: Trong công tác tạm giữ, tạm giam, Công an huyện Phù Ninh đã phân loại, tổ chức thực hiện thủ tục, hồ sơ tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam và thực hiện chế độ cho họ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Về công tác thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Phù Ninh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành như Viện kiểm sát,Tòa án, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc Tiếp nhận các quyết định thi hành án, hoàn tất thủ tục, danh sách người chấp hành án phạt tù để đưa đi thi hành án; Thực hiện việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, việc tạm đình chỉ, hoãn thi hành án theo quy định của pháp luật; Công tác quản lý, giáo dục, thực hiện các chế độ đối với người chấp hành án phạt tù tuân thủ quy định của pháp luật. 
 
 
 
Đ/C Đỗ Đình Chữ - Phó Viện Trưởng VKS tỉnh chủ trì đoàn kiểm tra giám sát
 
         Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên, Đoàn cũng nêu một số thiếu sót trong công tác thi hành án như: Việc lập hồ sơ hoãn chấp hành án chưa đầy đủ; chưa kịp thời phát hiện những sai sót trong công tác hoãn thi hành án để kiến nghị với cơ quan cấp trên…
 
         Kết thúc buổi kiểm sát, đồng chí Đỗ Đình Chữ và đồng chí Nguyễn Thị Thủy phát biểu đánh giá cao nhưng kết quả đạt được của Công an huyện đồng thời yêu cầu khắc phục những hạn chế để triển khai thực hiện đảm bảo công bằng pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong thời gian tới.
 
                                                                                                Thiều Thanh Huyền – Phó trưởng phòng 8