Trực tiếp kiểm sát Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ quý I/2018

03:15 - Thứ Sáu, 16/03/2018

       
          Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 
tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ 
 
         Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-VKS-P8 ngày 23/2/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Vừa qua, Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, thời điểm từ ngày 01/11/2017 đến ngày 28/2/2018.
 
         Đoàn Kiểm sát do đồng chí Đỗ Đình Chữ - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên thuộc Phòng 8 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành kiểm sát các nội dung theo kế hoạch. Làm việc với Đoàn có các đồng chí là Giám thị, Phó giám thị cùng các đồng chí là Trưởng phân trại, Đội trưởng, Phó Đội trưởng các đội nghiệp vụ thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.
 
 
Đ/C trưởng phòng 8 công bố quyết định kiểm sát trực tiếp
 
         Qua công tác trực tiếp kiểm sát, Đoàn đã ghi nhận kết quả và những ưu điểm của đơn vị đã đạt được trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù. Khắc phục những thiếu sót, tồn tại năm 2017, công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trong quý I/2018, Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực như : Trại tạm giam đã mở đầy đủ các loại sổ sách và được ghi chép, cập nhật đầy đủ theo quy định ; Công tác lập hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, việc phân loại và bố trí giam, giữ, việc đưa người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân vào trại, ra trại và khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù được Trại thực hiện đảm bảo thời hạn, trình tự, điều kiện, tiêu chuẩn đúng quy định.
 
         Đáng chú ý là việc thực hiện trách nhiệm của Trại tạm giam trong hoạt động Thi hành án dân sự liên quan đến phạm nhân đang chấp hành án phạt tù: Các hồ sơ liên quan đến phạm nhân là người phải thi hành án dân sự theo bản án hình sự đều được Trại tạm giam lưu giữ các tài liệu liên quan vào hồ sơ phạm nhân và thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự nơi Toà án đã xét xử sơ thẩm biết nơi phạm nhân chấp hành án, phần dân sự chưa thực hiện trong bản án hình sự đầy đủ, đúng quy định theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ tư pháp-Bộ Công an- Bộ tài chính quy định.
 
         Thông qua kết quả kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đánh giá công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù, trong thời gian vừa qua được Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện tốt. Đề nghị Ban Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, tiếp tục chỉ đạo phát huy những ưu điểm đã đạt được trong thời gian tới.
 
 
Kiểm sát việc lập hồ sơ 
 
         Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kết luận kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ./.
 
                                                                                                      Thiều Huyền – Phó trưởng phòng 8