Kiểm sát trực tiếp trại giam Tân Lập 6 tháng cuối năm 2017.

08:11 - Thứ Ba, 28/11/2017

Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tai Trại giam Tân lập - Tổng cục VIII- Bộ Công an.

         Thực hiện quyết định số 421/QĐ-VKS-P8 ngày 26/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về: Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam Tân Lập (thuộc Tổng cục VIII – Bộ công an), vừa qua Viện kiểm sát nhân tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm sát trực tiếp Trại giam Tân Lập, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/05/2017 đến ngày 31/10/2017.
         Đoàn kiểm sát do đồng chí Đỗ Đình Chữ - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên thuộc Phòng 8 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành kiểm sát các nội dung theo kế hoạch. Làm việc với Đoàn có các đồng chí là Giám thị, Phó giám thị cùng các đồng chí là Trưởng các phân trại, Đội trưởng, Phó Đội trưởng các đội nghiệp vụ thuộc Trại giam Tân Lập.
 
 
Công bố quyết định kiểm sát trực tiếp
 
         Qua công tác trực tiếp kiểm sát, Đoàn đã đánh giá cao kết quả và những ưu điểm của đơn vị đã đạt được trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù như: Hầu hết hồ sơ tiếp nhận người bị kết án tù vào trại đảm bảo đúng quy định tại Điều 26 Luật Thi hành án hình sự năm 2010; Việc thông báo tiếp nhận, thông báo tình hình chấp hành án phạt tù và thông báo hết thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện đúng theo Điều 39,40,41 Luật Thi hành án hình sự; Việc tổ chức phân loại, giam giữ phạm nhân thực hiện theo Điều 27 Luật Thi hành án hình sự và Thông tư 37/2011/TT-BCA ngày 03/6/2011 của Bộ Công an; Việc giải quyết cho phạm nhân ra khỏi trại giam như tha hết án, đặc xá, tạm đình chỉ… đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; Các chế độ của phạm nhân được đảm bảo; quyền của phạm nhân không bị pháp luật tước bỏ, luôn được Trại tôn trọng.
         Đồng thời, Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Trại giam Tân Lập như, về thủ tục hồ sơ: Một số hồ sơ tiếp nhận người đến chấp hành án phạt tù còn thiếu biên bản bàn giao phạm nhân giữa nơi giao và nơi nhận; Giấy khám sức khỏe cho phạm nhân ghi sai ngày; Một số hồ sơ tạm đình chỉ không thể hiện việc Trại giam trực tiếp giao phạm nhân được tạm đình chỉ chấp hành án cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó về cư trú. Về thực hiện chế độ của phạm nhân: Việc cấp phát công trang là quần áo lót cho phạm nhân chưa được thực hiện đầy đủ; Việc hạch toán và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân chưa đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của pháp luật…
 

Lãnh đạo Trại giam Tân Lập tiếp thu kết luận của đoàn kiểm sát
 
         Thông qua kết quả kiểm sát, Lãnh đạo và chiến sỹ Trại giam Tân Lập đã hoàn toàn nhất trí với kết quả kiểm sát của Đoàn, đồng thời tiếp thu toàn bộ những vấn đề thiếu sót để kịp thời khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.
          Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kết luận đánh giá những ưu khuyết điểm đồng thời kiến nghị đối với những tồn tại vi phạm nêu trên.
 
 
 
Đoàn Kiểm sát điểm danh, điểm diện phạm nhân 
 
 
Thiều Huyền – Phó trưởng phòng 8