Viện Kiểm sát tỉnh - Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ thực hiện quy chế phối hợp trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

08:10 - Thứ Tư, 11/10/2017

         Thực hiện Quy chế phối hợp công tác số 01/QCPHCT-UBMTTQ-VKS ngày 09/10/2014 giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ và kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017. Trong hai ngày 5, 6 tháng 10 năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Thanh Ba, công an huyện Cẩm Khê và các xã Vân Lĩnh (huyện Thanh Ba), xã Sơn Tình (huyện Cẩm Khê). 
         Đoàn công tác của tỉnh gồm có: Ông Đỗ Đình Chữ - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ - Trưởng đoàn; Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cùng các đồng chí Kiểm sát viên phòng 8, lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật tỉnh Phú Thọ. 
 
 
 
Đ/c Đỗ Đình Chữ - Phó viện trưởng VKS tỉnh công bố quyết định kiểm sát việc
tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
tại công an huyện Cẩm Khê
 
          Qua công tác kiểm tra, giám sát, Đoàn đã đánh giá cao kết quả và những ưu điểm của các đơn vị đã đạt được trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự như: việc phân loại, tổ chức thực hiện thủ tục, hồ sơ tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định tại Nghị định số 89/1998/NĐ-CP và Nghị định số 98/2002/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP của Chính Phủ.Việc bắt, tạm giữ đều có lệnh, quyết định của người, cơ quan có thẩm quyền và được kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi đưa vào nhà tạm giữ, trại tạm giam. Nhà tạm giữ mở đủ các loại sổ thụ lý và lập hồ sơ theo dõi việc ra, vào của người bị tạm giữ v.v...; việc trích xuất, dẫn giải đều có lệnh, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền. Các chế độ về ăn, mặc, chỗ nằm, vệ sinh, sinh hoạt báo chí v.v... được các nhà tạm giữ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
         Về Công tác thi hành án hình sự: Cơ quan Thi hành án Công an hai huyện đã mở đầy đủ các loại sổ thụ lý theo quy định; Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành như Viện kiểm sát, Tòa án, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc tiếp nhận, bản án quyết định thi hành án, lập hồ sơ chuyển giao cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, cũng như việc quản lý bổ sung hồ sơ thi hành án đúng quy định của pháp luật. Giáo dục cho người chấp hành án nhận thức rõ được hành vi, vi phạm để từ đó chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của khu dân cư, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa tái phạm tội.
         Cơ quan thi hành án cấp huyện đã chủ động tham mưu với UBND huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ cùng cấp và các tổ chức thành viên trong công tác thi hành án, công tác phối hợp quản lý, giáo dục, cải tạo người chấp hành án ngoài xã hội đảm bảo đúng quy định và đi vào nề nếp.
Bên cạnh những ưu điểm nêu trên Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện ở cả hai đơn vị như việc thụ lý sổ sách, lưu giữ hồ sơ tài liệu về thi hành án chưa đầy đủ, khoa học; việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án cho bị án chưa đúng theo quy định của pháp luật…
         Kết luận tại buổi kiểm tra, giám sát, đồng chí Đỗ Đình Chữ và đồng chí Nguyễn Thị Thủy phát biểu ghi nhận kết quả công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự của hai cơ quan Công an huyện Thanh Ba và Cẩm Khê. Đây là tiền đề góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giảm thiểu tội phạm trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung. Các đồng chí cũng lưu ý, trong thời gian tới Công an hai huyện cần tăng cường hơn nữa công tác tham mưu với UBND huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ cùng cấp, UBND các xã, phường trong địa bàn để quản lý việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự ngày càng tốt hơn.

 
Đ/c Đỗ Đình Chữ - Phó viện trưởng VKS tỉnh đánh giá kết quả việc tuân theo pháp luật trong
 công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại công an huyện Thanh Ba
 
 
Đ/c Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đánh giá 
                        phối hợp giữa cơ quan thi hành án hình sự với Ủy ban MTTQ cùng cấp,
                UBND các xã, phường trong địa bàn huyện.                   


                                                                                            Thiều Huyền - Phó trưởng phòng 8