Công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

07:47 - Thứ Năm, 08/09/2016

Công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp đối với các đối tượng tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại tỉnh Phú Thọ

         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Phú Thọ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Để đảm bảo quyền ứng cử và quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp và Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định tại Điều 29,30 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 đối với người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 07/4/2016 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ có Công văn số 224/VKS - P8, hướng dẫn Viện kiểm sát cấp huyện “Tăng cường kiểm sát phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”. Yêu cầu đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành, thị và các đồng chí Trưởng phòng 1,2,8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
Đ/C Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên, Phó viện trưởng VKS tỉnh Phú Thọ chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử
tại Trung tâm giáo dục xã hội tỉnh
 
         Thứ nhất, Phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh các tài liệu có liên quan đến lý lịch tư pháp và những vấn đề liên quan đến đặc điểm nhân thân của những người tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh ( khi có yêu cầu ).
         Thứ hai, Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những hành vi gây mất trật tự trị an làm ảnh hưởng đến an toàn của công tác bầu cử.
         Thứ ba, Chủ động phối hợp với Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, Cơ sở cai nghiện để nắm danh sách người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc (Chốt số liệu đến 7 giờ ngày 21/5/2016) gửi về Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ qua hộp thư điện tử.
         Thứ tư, Để ổn định danh sách cử tri và quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, Viện kiểm sát các huyện, thành, thị chủ động trao đổi với Trưởng Nhà tạm giữ không thực hiện chuyển người đang bị tạm giữ, tạm giam về Trại tạm giam Công an tỉnh trong khoảng thời gian từ 7 giờ ngày 21/5/2016 đến hết ngày 22/5/2016.
         Thứ năm, Những trường hợp bị bắt tạm giữ, bắt tạm giam trong khoảng thời gian từ 7 giờ ngày 21/5/2016 đến trước 7 giờ ngày 22/5/2016, VKS các huyện, thành, thị và các Phòng nghiệp vụ đôn đốc Cơ quan đã ra Lệnh tạm giữ, Lệnh (Quyết định) bắt tạm giam phải thông báo ngay bằng văn bản cho UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú hoặc tạm trú biết để xóa tên người đó khỏi danh sách cử tri đã được niêm yết. Những trường hợp bị bắt tạm giữ, bắt tạm giam trong khoảng thời gian từ 7 giờ ngày 22/5/2016 đến trước 21 giờ ngày 22/5/2016 mà người đó chưa thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử, Viện kiểm sát trao đổi để Cơ quan thực hiện việc bắt, tạm giữ, tạm giam thông báo bằng văn bản cho UBND xã, phường, thị trấn nơi đã niêm yết danh sách cử tri của người đó biết. Những trường hợp người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang cai nghiện bắt buộc được trả tự do trong ngày 21/5/2016 thì yêu cầu Cơ quan ra Quyết định trả tự do phải thông báo bằng văn bản cho UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó về thường trú hoặc tạm trú biết để xem xét tạo điều kiện cho người đó thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật. Những trường hợp người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang cai nghiện bắt buộc được trả tự do trong ngày 22/5/2016 thì tạo điều kiện thuận lợi cho người đó được thực hiện quyền bầu cử của mình trước khi thực hiện việc trả tự do cho người đó.
         Thứ sáu, Viện kiểm sát 2 cấp cần nắm chắc số bị án đã có hiệu lực pháp luật để đôn đốc Tòa án ra Quyết định thi hành án kịp thời; đôn đốc Cơ quan thi hành án hình sự chủ động áp giải đối tượng phải đi chấp hành án phạt tù đồng thời yêu cầu thông báo ngay việc đi chấp hành án cho UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú, Trại tạm giam Công an tỉnh để xem xét quyền bầu cử theo quy định của pháp luật. 
         Thứ bảy, Sau khi kết thúc việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các Viện kiểm sát huyện, thành, thị phải báo cáo kịp thời công tác kiểm sát việc thực hiện quyền bầu cử của người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang cai nghiện bắt buộc tại Nhà tạm giữ và Cơ sở cai nghiện. 
         Theo đó, ngày 19/5/2016 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác triển khai bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ Công an thành phố Việt Trì, Nhà tạm giữ công an huyện Đoan Hùng và Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Phú Thọ, với thành phần đoàn giám sát gồm:
         1. Ông Trần Phù Tiêu - UVBTVTU, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn;
         2. Ông Đoàn Minh Hương - Viện trưởng VKSNS tỉnh- Phó trưởng đoàn;
         3. Bà Nguyễn Thị Thủy - PCTT UB MTTQ tỉnh - Thành viên;
         4. Ông Đỗ Đình Chữ - TUV, Phó viện trưởng VKSNS tỉnh - Thành viên;
         5. Ông Đặng Quốc Tuấn - Trưởng ban DCPL, UB MTTQ tỉnh - Thành viên;
         6. Ông Hoàng Phúc Thọ - Trưởng phòng 8, VKSND tỉnh- Thành viên;
         7. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó ban DCPL UB MTTQ tỉnh - Thành viên;
         8. Ông Ngô Anh Tuấn - Phó trưởng phòng 8, VKSND tỉnh - Thành viên;
         Thành phần mời tham gia đoàn giám sát: Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Sở LĐTB&XH, Đài truyền hình Quốc hội, truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh đưa tin về đoàn giám sát.
         Qua thực tế kiểm tra công tác bầu cử tại Trung tâm giáo dục xã hội tỉnh Phú Thọ, Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, Nhà tạm giữ Công an Thành phố Việt Trì, Nhà tạm giữ Công an huyện Đoan Hùng thể hiện:
 
Đ/C Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chỉ đạo
công tác chuẩn bị bầu cử tại trại tạm giam CA tỉnh.
 
         Về công tác tuyên truyền: Các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc biết các quy định mới của Luật bầu cử năm 2015, tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử; các văn bản pháp luật và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện bầu cử; tuyên truyền về các ứng cử viên và đặc biệt là tuyên truyền, vận động các cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ, người bị tuyên án nhưng bản án chưa có hiệu lực hoặc chưa có quyết định thi hành án của Tòa án, người cai nghiện tập trung thực hiện quyền bầu cử; tuyên truyền, giới thiệu một số quy định của các điều luật liên quan như Điều 29, Điều 69..Luật bầu cử quốc hội, HĐND các cấp; cho nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên. Đồng thời, danh sách các ứng cử viên đã được niêm yết tại Trại tạm giam, tại Nhà tạm giữ và tại Trung tâm lao động xã hội tỉnh… 
         Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử: Các đơn vị đã phối hợp với các tổ bầu cử chốt danh sách cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam, người bị tuyên án nhưng bản án chưa có hiệu lực hoặc chưa có quyết định thi hành án của Tòa án, người đang chấp hành biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc đến trước ngày bầu cử 24h đều có thẻ cử tri; phối hợp với tổ bầu cử có hòm phiếu phụ, phân công cán bộ đem hòm phiếu phụ đến Nhà tạm giữ, Trại tạm giam và Trung tâm giáo dục xã hội tỉnh để bỏ phiếu theo quy định của pháp luật…
Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình diễn ra bầu cử: Các đơn vị đã tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết về cách thức bầu cử, trình tự bỏ phiếu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, các bộ phận chức năng, tổ chức cho người đang chấp hành biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc, người bị tạm giữ, tạm giam, người bị tuyên án nhưng bản án chưa có hiệu lực hoặc chưa có quyết định thi hành án của Tòa án bầu cử đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Phân công cảnh sát bảo vệ, xây dựng phương án bảo vệ trước, trong và sau bầu cử. Đồng thời, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của người bị tạm giữ, tạm giam, người bị tuyên án nhưng bản án chưa có hiệu lực hoặc chưa có quyết định thi hành án của Tòa án, người đang chấp hành biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm nội quy, có hành vi kích động, chống phá làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử… 
         Công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác triển khai bầu cử: Các đơn vị đã phối hợp và thống nhất với các tổ bầu cử về thời gian, địa điểm, hình thức bỏ phiếu, phương án bảo vệ hòm phiếu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử; cấp thẻ cử tri, cấp bổ sung thẻ cử tri hoặc xóa tên khỏi danh sách cử tri…
 
Đ/C Nguyễn Thị Thủy - Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tại CA huyện Đoan Hùng
 
         Qua công tác kiểm tra đồng chí Trần Phù Tiêu - UVBTVTU, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Phú Thọ và đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đều đánh giá cao công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị, công tác đảm bảo an ninh chính trị và công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong việc triển khai bầu cử. Đồng thời, các đồng chí cũng chỉ ra những tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau ngày bầu cử, để các đơn vị chủ động có phương án giải quyết.
         Từ công tác chuẩn bị trên, ngày 22/5/2016 toàn bộ 486 người (Trong đó: 17 người đang áp dụng biện pháp cai nghiện; 469 người bị tạm giữ, tạm giam), được đi bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn không có trường hợp nào gây mất trật tự trước, trong và sau bầu cử, không có trường hợp nào vi phạm nội quy, hoặc có hành vi kich động, chống phá làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử. 
  
Hoàng Phúc Thọ - Phòng 8