Lễ ký kết quy chế phối hợp

03:01 - Thứ Năm, 31/03/2016

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Trại giam Tân Lập - Bộ công an


 Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án phạt tù, công tác kiểm sát thi hành án phạt tù và công tác xử lý, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Ngày 23/12/2014, đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Trại giam Tân Lập - Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Đỗ Khắc Huy – Trung tá, Phó Giám thị Trại giam Tân Lập; đồng chí Đoàn Minh Hương- Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ; Ban Giám thị Trại  và Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Phú Thọ; Chánh văn phòng, Trưởng  phòng, Ban, chuyên viên VKSND tỉnh và Trại giam Tân Lập.

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Thi hành án hình sự năm 2010; Thông tư số 06/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự và nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trại giam - Bộ Công an; và Quy chế phối hợp số 98/2013/QC-LN ngày 12/6/2013 giữa Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự,Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục VIII - Bộ Công an,

Trại giam Tân Lập, Bộ Công an thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ xây dựng và tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

 


                                Đ/c Đoàn Minh Hương – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND

tỉnh Phú Thọ khai mạc Hội nghị 

Thay mặt cho 2 ngành, đồng chí Đỗ Đình Chữ - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ trình bày dự thảo Quy chế phối hợp giữa Trại giam Tân Lập và VKSND tỉnh Phú Thọ. Quy chế được xây dựng dựa trên cơ sở pháp luật và tổng kết thực tiễn; Quy chế số 869/2014/QC - LN ngày 23/12/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Trại giam Tân Lập - Bộ Công an, gồm  có 03 chương và 19 Điều; các điều được cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Việc tiến hành ký kết Quy chế phối hợp giữa Trại giam Tân Lập và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của 2 ngành, là biện pháp cụ thể để thực hiện  có hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác thi hành án phạt tù.

 


Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác 

Đồng chí Đỗ Khắc Huy- Trung tá, Phó Giám thị Trại giam Tân Lập và đồng chí Đỗ Đình Chữ - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đại diện cho hai cơ quan đã ký kết Quy chế phối hợp.

Phát biểu tại buổi Lễ, Lãnh đạo hai đơn vị nhấn mạnh việc xây dựng Quy chế phối hợp tạo hành lang pháp lý cho sự phối hợp chặt chẽ giữa Trại giam Tân Lập và VKSND tỉnh Phú Thọ để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao,  xây dựng một nền tư pháp thực sự dân chủ. Với 19 điều của Quy chế này đã thể hiện rõ ý nghĩa, mục đích, nội dung, chương trình hoạt động phối hợp. Do đó điều quan trọng nhất là chúng ta nêu ra các hoạt động thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị trong từng thời kỳ để phối hợp thực hiện. Phải xác định được: Phối hợp hoạt động những gì và tổ chức với quy mô nào trong từng việc cụ thể là yếu tố rất quan trọng. Muốn vậy chúng ta phải phối kết hợp chặt chẽ thống nhất về công tác kiểm sát thi hành án phạt tù, công tác thi hành án phạt tù cũng như trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, … công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện việc sơ kết, tổng kết định kỳ và kịp thời đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Đoàn Minh Hương - Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt Lãnh đạo hai cơ quan tiếp thu các ý kiến góp ý, đồng thời yêu cầu Trại giam Tân Lập - Bộ Công an; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành, thị trên cơ sở Quy chế phối hợp công tác của hai ngành vừa ký kết chủ động tăng cường quan hệ phối hợp để thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác.

                 Bài và ảnh Hoàng Phúc Thọ - Phòng 8 -VKSND tỉnh Phú Thọ