Công tác phối hợp giữa VKSND và MTTQVN tỉnh Phú Thọ

02:22 - Thứ Năm, 31/03/2016

Công tác phối hợp giữa VKSND và MTTQVN tỉnh Phú Thọ trong công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự


Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Trần Phù Tiêu- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam; đồng chí Đoàn Minh Hương- Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ; Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ và Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Phú Thọ; Chánh, Phó văn phòng, Trưởng (Phó) phòng, Ban, chuyên viên VKSND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh và Ban DCPL cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ. Chứng kiến Lễ ký kết còn có các đồng chí đại diện Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng uỷ ban nhana dân tỉnh, Ban nội chính Tỉnh uỷ và có phóng viên Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ đến dự và đưa tin.

Trên cơ sở Quy chế phối hợp công tác số 01/ QC- BTTUBMTTQVN- VKSNDTC ngày 27/8/2014 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Viện KSND tối cao, Ban Thường Trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ thống nhất với Viện KSND tỉnh xây dựng và tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.


Đ/c Nguyễn Đăng Khoa- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ trình bày dự thảo Quy chế

Thay mặt cho 2 ngành, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa- Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ trình bày dự thảo Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi) giữa Ban thường trực Uỷ ban MTTQ VN tỉnh Phú Thọ và VKSND tỉnh Phú Thọ. Quy chế lần này trên cơ sở tổng kết thực tiễn đã sửa đổi, bổ sung hầu hết các nội dung trong Quy chế số 01/QCPHCT/BTTMTTQ-VKS ngày 09/6/2005, Quy chế sửa đổi gồm 15 điều, bổ sung thêm 02 điều mới so với Quy chế cũ: Điều 5 quy định về Phản biện xã hội và Điều 10 quy định về Phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân; các điều khác được sửa đổi cụ thể hơn và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Việc tiến hành ký kết Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ VN và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của 2 ngành, là biện pháp cụ thể để thực hiện  có hiệu quả các quy định của Hiến pháp 2013.Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban mặt trận tổ quốc

     Việt nam tỉnh Phú Thọ và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

 

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác số 01/QCPHCT/BTTUBMTTQ- VKS  ngày 08/10/2014 giữa Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt nam tỉnh Phú Thọ và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ;

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm vụ kế hoạch của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ;

 Nhằm đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. 

Ngày 16/4/2015 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật  trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thanh Sơn và Cơ quan thi hành án hình sự huyện Thanh Sơn

Tham gia Đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Thị Thủy- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ và đồng chí Đỗ Đình Chữ - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ cùng các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Kiểm sát viên Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ; Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn

Phát biểu tại buổi Lễ, Lãnh đạo hai đơn vị nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tạo hành lang pháp lý cho sự phối hợp chặt chẽ giữa UBMTTQVN tỉnh Phú Thọ và VKSND tỉnh Phú Thọ để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao,  xây dựng một nền tư pháp thực sự dân chủ với sự  tham gia giám sát của mọi tầng lớp nhân dân. Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ và Viện KSND tỉnh Phú Thọ cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc. Với 15 điều của Quy chế này đã thể hiện rõ ý nghĩa, mục đích, nội dung, chương trình hoạt động phối hợp. Do đó điều quan trọng nhất là chúng ta nêu ra các hoạt động thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị trong từng thời kỳ để phối hợp thực hiện. Phải xác định được: phối hợp hoạt động những gì và tổ chức với quy mô nào trong từng việc cụ thể là yếu tố rất quan trọng. Muốn vậy chúng ta phải phối kết hợp chặt chẽ thống nhất về công tác kiểm sát, giám sát như trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đấu tranh phòng chống tội phạm, giám sát việc thực hiện tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự, tham dự các phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; các phiê toà lưu động, các vụ án trọng điểm; thực hiện việc sơ kết, tổng kết định kỳ và kịp thời đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Trần Phù Tiêu- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ thay mặt Lãnh đạo hai cơ quan tiếp thu các ý kiến góp ý, đồng thời yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành, thị trên cơ sở Quy chế phối hợp công tác của hai ngành vừa ký kết chủ động tăng cường quan hệ phối hợp để thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác.

 

                 Bài và ảnh Hoàng Phúc Thọ- Phòng 8, VKSND tỉnh Phú Thọ