VKS tỉnh kiểm tra công tác THAHS

11:16 - Thứ Năm, 31/03/2016

VKS tỉnh và MTTQ tỉnh Phú Thọ phối hợp kiểm tra công tác THAHS tại Công an huyện Thanh Sơn

 
 
VKS tỉnh và MTTQ tỉnh Phú Thọ  phối hợp kiểm tra công tác THAHS
 tại Công an huyện Thanh Sơn