VKSND tỉnh Phú Thọ (Phòng 7) tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự bằng hình thức trực tuyến

11:47 - Thứ Ba, 01/06/2021

             Thực hiện kế hoạch công tác Kiếm sát năm 2021, ngày 27/5/2021 VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị trực tuyến phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm có ghi âm, ghi hình nhằm nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự tới 13 điểm cầu VKSND cấp huyện.

          Tham dự tại các điểm cầu gồm có Lãnh đạo các đơn vị, cùng toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác thực hành quyền công tố, KSĐT, KSXX án hình sự.

 

Toàn cảnh buổi trực tuyến phiên tòa rút kinh nghiệm

Trước đó, các điểm cầu được xem 4 phiên tòa hình sự sơ thẩm được VKS cấp huyện thực hiện việc ghi âm, ghi hình gồm: vụ Đỗ Hải Hùng – phạm tội: Tàng trữ hàng cấm” của VKSND huyện Phù Ninh; vụ Hà Mạnh Cao – phạm tội: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ của VKSND huyện Thanh Sơn; vụ Bàn Văn Hùng – phạm tội: Tàng trữ hàng cấm của VKSND huyện Yên Lập; vụ Hoàng Việt Hưng – phạm tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của VKSND huyện Tân Sơn.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh – Phó trưởng phòng 7, Viện KSND tỉnh Phú Thọ tổng hợp các ý kiến nhận xét, góp ý, thảo luận của các đơn vị đối với 04 phiên tòa được Phòng 7 VKSND tỉnh Phú Thọ lựa chọn, rút kinh nghiệm. Các ý kiến đều đánh giá được những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của mỗi phiên tòa cần rút kinh nghiệm như:

Về thủ tục bắt đầu phiên tòa: Thư ký không phổ biến nội quy phiên tòa; Chủ tọa không tuyên bố khai mạc phiên tòa, không kiểm tra lại những người được triệu tập có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập; Chủ tọa cũng không hỏi KSV có đề nghị thay đổi ai trong thành phần HĐXX không (theo quy định tại điều 302 BLTTHS);  Chủ tọa không phổ biến đầy đủ quyền và nghĩa vụ của bị cáo, người bị hại, người liên quan, người bào chữa.

 

Về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa: Khi công bố cáo trạng, trình bày luận tội có Kiểm sát viên còn đọc nhanh, chưa có điểm nhấn, chưa thoát ly được văn bản. Bản cáo trạng của KSV còn chưa đúng mẫu, bên cạnh đó bản Luận tội không phân tích động cơ, mục đích, nguyên nhân, điều kiện thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo. Khi tham gia xét hỏi, có phiên tòa Kiểm sát viên đặt nhiều câu hỏi trùng lặp với câu hỏi mà chủ tọa phiên tòa đã hỏi bị cáo. Sau khi thẩm phán hội thẩm hỏi, Thẩm phán không mời đại diện Viện kiểm sát tham gia xét hỏi mà chuyển ngay sang phần tranh luận tại phiên tòa (vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 307 BLTTHS)… Đây là những tồn tại, thiếu sót mà Kiểm sát viên đã không kịp thời phát hiện và đề nghị với chủ tòa phiên tòa bổ sung, khắc phục ngay tại phiên tòa nhằm đảm bảo phiên tòa tuân thủ đúng các quy định của BLTTHS.

 
 

Đ/c Trưởng phòng 7 kết luận hội  nghị trực tuyến

Với những tồn tại, hạn chế nêu trên của 4 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến, được Phòng 7 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổng hợp, thông báo rút kinh nghiệm chung trong toàn tỉnh, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng của Kiểm sát viên và đề hoạt động xét xử theo đúng quy định của BLTTHS .

 
                                                                                                      Hương Giang/ Kiểm tra viên