VKSND tỉnh Phú Thọ kiến nghị vi phạm trong định giá tài sản

08:50 - Thứ Bảy, 14/09/2019

Thông qua công tác kiểm sát bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ và trực tiếp nghiên cứu hồ sơ vụ án Hán Văn Dự bị xét xử về tội: Trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 1 điều 173 BLHS có liên quan đến việc định giá tài sản bị xâm hại (Theo báo cáo của bị hại tài sản thiệt hại khoảng 15.000.000đ nhưng Hội đồng định giá tài sản huyện Thanh Thủy xác định trị giá tài sản mà Dự đã trộm cắp thiệt hại 3.084.000đ). Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ thấy việc định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ có một số vi phạm như sau:

 

Thứ nhất, vi phạm trong việc lập biên bản phiên họp định giá tài sản:

Trong biên bản phiên họp định giá tài sản không ghi cụ thể “kết quả khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá; ý kiến của các thành viên Hội đồng và những người tham dự phiên họp định giá tài sản và không thể hiện kết quả biểu quyết của Hội đồng định giá về giá của tài sản” . Như vậy là không đúng với quy định tại điểm d, đ, e khoản 2 Điều 19 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính Phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

 

Thứ hai, vi phạm trong việc ban hành kết luận định giá tài sản:

Trong kết luận định giá tài sản không ghi đầy đủ “thông tin, tài liệu có liên quan đến tài sản cần định giá”. Như vậy là không đúng với quy định tại điểm e khoản 2 Điều 20 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính Phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. 

 

Để pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành kiến nghị số 655/VKS-KN-P7 ngày 11/9/2019 về vi phạm trong định giá tài sản đối với Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy kiểm tra, có biện pháp chấn chỉnh đối với các thành viên Hội đồng định giá tài sản huyện Thanh Thủy, khi tiến hành định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính Phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

 

Nguyễn Thị Thủy – Phòng 7