Tổ chức các Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm năm 2016 của VKS tỉnh Phú Thọ.

04:06 - Thứ Ba, 04/10/2016

Tổ chức các Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm năm 2016 của VKSND tỉnh Phú Thọ.

 

         Với nhiệm vụ trọng tâm của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2016, công tác tổ chức phiên toà hình sự rút kinh nghiệm được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu năm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu các Viện kiểm sát 13 huyện, thành, thị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác này và giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị để từ đó các đơn vị có mục tiêu để thực hiện.

 

 

         Cùng với việc giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị, Viện kiểm sát tỉnh yêu cầu mỗi Kiểm sát viên trong năm thực hành hiện phiên toà hình sự rút kinh nghiệm ít nhất 1 vụ/năm và chọn những vụ án phức tạp, nhiều bị can, vụ án có luật sư để thực hiện. Trước khi tổ chức phiên toà, đơn vị gửi kế hoạch trước cho Viện kiểm sát tỉnh bố trí Lãnh đạo cùng các phòng nghiệp vụ tham dự. Đồng thời đơn vị tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm quán triệt toàn bộ cán bộ tham dự và đều có ý kiến đóng góp về kỹ năng kiểm sát tại phiên tòa, xét hỏi, đối đáp của Kiểm sát viên và cách trình bày cáo trạng, luận tội của Kiểm sát viên.

 

 

         Việc tổ chức phiên toà hình sự rút kinh nghiệm được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các huyện, thành, thị phối hợp chặt chẽ với Toà án cùng cấp từ công tác chuẩn bị đến việc tổ chức phiên toà đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng được yêu cầu của cải cách tư pháp. Từ đó, việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm đã nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa và chất lượng kiểm sát xét xử, xét hỏi, tranh luận của Kiểm sát viên.

 

 

         Tính đến thời điểm này, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị cấp huyện đã triển khai thực hiện được tổng số 60 phiên toà hình sự rút kinh nghiệm. Về cơ bản các đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu do Viện kiểm sát tỉnh giao cho, còn một số đơn vị chưa hoàn thành sẽ tổ chức tiếp vào 2 tháng cuối của năm 2016.

 

                                                 

Trương Thị Tuyến - KSV Phòng 7