Liên ngành Công an - Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp trong công tác.

02:10 - Thứ Hai, 04/01/2021

           

 Liên ngành Công an - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp trong công tác điều tra, thực hành quyền công tố và Kiểm sát việc giải quyết tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh
 
            Thực hiện Thông tư số 62, 63, 64 ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân công trách nhiệm, quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của của lực lượng Công an nhân dân và quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp trong công tác điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tai nạn giao thông giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

 

Đại tá Phạm Trường Giang - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ phát biểu ý kiến tại Hội thảo

 

Đ/c Đỗ Đình Chữ - Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ phát biểu ý kiến tại Hội thảo

          Ngày 21/12/2020, tại Công an tỉnh Phú Thọ, dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Đại tá Phạm Trường Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã diễn ra Hội thảo tham gia ý kiến vào Quy chế phối hợp trong công tác điều tra và kiểm sát việc giải quyết tai nạn giao thông giữa Công an tỉnh Phú Thọ và Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ. Tham dự buổi Hội thảo còn có đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đại tá Lưu Đức Tỉnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn- Phó giám đốc công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 2, Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo, Điều tra viên Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng tham mưu và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ. Sau khi hai bên thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến, Quy chế phối hợp được ký kết vào ngày 31/12/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

 

 

Đ/C Nguyễn Đức Hưởng – Trưởng phòng 2 VKS tỉnh và Thượng tá Ngô Tuấn Dũng - Trưởng phòng PC08

Công an tỉnh Phú Thọ đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy chế

Quy chế phối hợp trong công tác điều tra và kiểm sát việc giải quyết tai nạn giao thông giữa Công an tỉnh Phú Thọ và Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ bao gồm 03 chương, 09 điều, quy định cụ thể về mục đích, nguyên tắc, phương thức phối hợp, đặc biệt chỉ rõ 05 nội dung phối hợp trong công tác và trách nhiệm của từng đơn vị.

Việc ký kết và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp nhằm bảo đảm sự phối hợp, chỉ đạo thống nhất và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ việc tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị thuộc Công an tỉnh và Viện kiểm sát tỉnh trong trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết vụ tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 

                                         Nguyễn Thùy Linh/ KSVSC Phòng 2